Do pozornosti žiadateľom o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí pre žiadateľa do 14 rokov a žiadateľa od 14 do 18 rokov

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej ÚSŽZ) si dovoľuje oznámiť, že na webovom sídle ÚSŽZ v sekcii osvedčenie zverejnil informáciu o podmienkach na vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí pre žiadateľa do 14 rokov a žiadateľa vo veku od 14 do 18 rokov.

V tejto súvislosti upriamujeme pozornosť predmetných žiadateľov na:

  • podmienky na vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí pre žiadateľa do 14 rokov (vrátane);

http://www.uszz.sk/sk/stranka/3917/podmienky-na-vydanie-osvedcenia-slovaka-zijuceho-v-zahranici-pre-ziadatela-mladsieho-ako-14-rokov-vratane

 

  • podmienky pre vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí pre žiadateľa od 14-18 rokov.

http://www.uszz.sk/sk/stranka/3226/podmienky-pre-vydanie-osvedcenia-pre-dieta-do-18-rokov-veku

 

Podmienky na vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí sú platné od 1. 11. 2015.

Súčasne si vám dovoľujeme oznámiť, že v platnosti zostávajú aj podmienky pre zápis neplnoletého dieťaťa (do 18 roku) do osvedčenia žiadateľa. V tejto súvislosti však dávame do pozornosti, že dieťa zapísané v osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí nemá postavenie Slováka žijúceho v zahraničí.