Do večnosti sa pobral Ján Molitoris (1927-2020) – krajania v Poľsku smútia

Smutná správa o odchode do večnosti významného krajanského aktivistu a čestného predsedu Spolku Slovákov v Poľsku Jána Molitorisa zasiahla v nedeľu 18. októbra 2020 krajanské hnutie v Poľsku. „Zosnulý krajan bol verným Slovákom, zaslúžilým a aktívnym členom Spolku Slovákov v Poľsku. Lúči sa s ním celé krajanské hnutie a vyjadruje mu poďakovanie za celoživotný podiel na formovaní, upevňovaní a zveľaďovaní slovenského národného povedomia a spolkového života v Poľsku“ – píše o. i. v nekrológu za Jánom Molitorisom šéfredaktorka časopisu Slovákov v Poľsku Život Agáta Jendžejčíková.

Ján Molitoris sa narodil 4. júna 1927 v slovenskej roľníckej rodine v Kacvíne. Z rodného domu si vyniesol pevné slovenské povedomie, ktoré rozhodlo o jeho aktívnej a celoživotnej angažovanosti na krajanskom poli. Najskôr pôsobil ako tajomník Spolku Čechov a Slovákov na Spiši a od zlučovacieho zjazdu t.j. v rokoch 1957-1960 bol členom hospodárskej rady celoštátnej Kultúrnej spoločnosti Čechov a Slovákov v Poľsku. V rokoch 1961-1980 a 1984-1989 zastaval funkciu predsedu Ústredného výboru Spoločnosti. 8. zjazd Spolku mu udelil titul čestného predsedu našej organizácie. Bol znamenitým organizátorom spolkového života v miestnych skupinách, rozvoja slovenského školstva na Spiši a Orave, rôznych podujatí a pritom veľa pozornosti venoval aj spolupráci s Maticou slovenskou.

Od začiatku aktívne podporoval a propagoval krajanský časopis Život a dlhé roky bol jeho neúnavným doručovateľom vo svojej obci. Jeho veľkou záľubou bol folklór, ktorému sa venoval vo voľnom čase. Viedol v Kacvíne folklórny súbor, s ktorým dosiahol viaceré úspechy. V Dome slovenskej kultúry v Kacvíne bola jeho zásluhou vystavaná slovenská knižnica, v ktorej pôsobil ako knihovník, kde všetky knihy a tlačoviny sú presne zmapované jeho rukou. Okrem toho sa aktívne zapájal do života svojej obce. Pôsobil vo viacerých organizáciách.

Za svoju krajanskú činnosť a spoločenské aktivity získal Ján Molitoris mnohé ocenenia a vyznamenania, o. i. Gavaliersky kríž obrodenia Poľska, Zlatý, Strieborný a Bronzový kríž za zásluhy, medailu našej organizácie Za zásluhy pre KSSČaS, Zlatú medailu za zásluhy pre Spolok Slovákov v Poľsku a iné.

Spoločne s manželkou Katarínou vychovali v slovenskom duchu päť detí, z ktorých niektoré nastúpili cestu aktívnej účastí na dianí  v krajanskom hnutí. Syn Ľudomír Molitoris je čelným predstaviteľom slovenskej menšiny a generálnym tajomníkom Spolku Slovákov v Poľsku. Dcéra Jozefina aktívne pôsobí v rámci Miestnej skupiny SSP v Kacvíne.

Zosnulý krajan Ján Molitoris bol verným Slovákom, zaslúžilým a aktívnym členom Spolku Slovákov v Poľsku. Lúči sa s ním celé krajanské hnutie a vyjadruje mu poďakovanie za celoživotný podiel na formovaní, upevňovaní a zveľaďovaní slovenského národného povedomia a spolkového života v Poľsku. Zomrel 18. októbra 2020 v Kacvíne v úctyhodnom veku 93 rokov.

 

Nech odpočíva v pokoji!

 

Agáta Jendžejčíková

šéfredaktorka časopisu Život