Dobrá správa pre krajanov: Pamätník slovenského vysťahovalectva v Bratislave nadobúda konkrétne a sľubné kontúry

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) a Nadácia Národného pamätníka slovenského vysťahovalectva (NPSV) prezentovali 3. júla 2014 v budove Národnej rady Slovenskej republiky štúdiu Pamätníka slovenského vysťahovalectva. Nad podujatím, predmetom ktorého bolo uvedenie štúdie budúceho pamätníka, prevzali záštitu podpredsedníčky NR SR Jana Laššáková a Erika Jurinová. Okrem nich boli kľúčovými osobnosťami prezentácie Igor Furdík, predseda ÚSŽZ, Marián Tkáč, predseda Matice slovenskej a Štefan Šlachta zo Spolku architektov Slovenska, bývalý hlavný architekt Hlavného mesta SR Bratislavy.

Organizátori označili prezentáciu za prvý významný krok k architektonickej a umeleckej realizácii pamätníka venovaného obyvateľom Slovenska, ktorí v predchádzajúcich storočiach masovo odchádzali do rozličných častí sveta a mnohí z nich si tam našli trvalý domov. Nadväzujú tak na domácich a krajanských aktivistov, ktorí v júli 2000 položili základný kameň pamätníka v petržalskom Parku Janka Kráľa. Na umiestnenie budúceho pamätníka a informačno-prezentačného objektu navrhujú priestor na ľavom brehu Dunaja v susedstve Filozofickej fakulty UK a Starého mosta.  Claude Baláž ako prvý správca Nadácie NPSV uviedol, že jej zakladatelia (nadácia vznikla vlani), hľadajú partnerov, ktorí sú stotožnení s potrebou vybudovať pamätník v hlavnom meste Slovenskej republiky. Medzi prvými sa popri ÚSŽZ prihlásili Matica slovenská a Spolok architektov Slovenska. Podobne ako v minulosti, aj teraz záujem prejavil a aktívnu pomoc prisľúbil Bratislavský samosprávny kraj.

„Je to nepomenovaný a zdevastovaný priestor využívaný ako parkovisko, kde by mohlo vzniknúť nové námestie s architektonickým monumentom, múzejným objektom pre výstavné a informačné účely a oddychovou časťou. K tomuto priestoru sme sa dostali po mnohých rokovaniach s architektmi a rôznymi komisiami mesta,“ povedal Claude Baláž, predseda Združenia nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov. Toto občianske združenie spolu s Migráciou sk a Maticou slovenskou založilo spomínanú nadáciu. Tá svoj projekt predloží bratislavskému mestskému zastupiteľstvu na schválenie jeho výstavby v spomínanom priestore. V prípade schválenia bude do konca roka 2014 vyhlásená medzinárodná súťaž na architektonicko-výtvarné riešenie pamätníka vysťahovalectva.

Snahy o jeho vybudovanie sú dlhodobé. Prvým konkrétnym krokom bolo v petržalskom Sade Janka Kráľa osadenie jeho základného kameňa, a to 4,5-tonového kusa červeného mramoru z Tardošu, ktorý darovali Slováci z Maďarska. Od 5. júla 2000 sa pri ňom každoročne stretávajú Slováci roztrúsení po celom svete. Tam bol prvotný zámer vybudovať aj pamätník. Po rôznych rokovaniach bola navrhnutá druhá strana Dunaja a zo širšieho priestoru sa vyčlenil spomínaný – pri Starom moste.

„Už v roku 2008 Vláda SR prijala uznesenie, ktoré zaväzovalo do roku 2010 vybudovať tento pamätník a súčasne pripraviť aj stálu expozíciu o slovenskom vysťahovalectve. Žiaľ, toto sa nenaplnilo, ako tu povedala počas prezentácie štúdie podpredsedníčka Národnej rady SR Jana Laššáková – predovšetkým z tých dôvodov, že nastala ekonomická kríza a nebolo dosť finančných prostriedkov," konštatoval Claude Baláž.

Podľa neho asi 20 krajín má múzeá a pamätníky vysťahovalectva. Niektorými z nich sa inšpirovali. „Ak sa podarí plánované zámery realizovať, mohla by v hlavnom meste vyrásť nová dominanta s pekným novým námestím pri rekonštruovanom Starom moste," dodal Claude Baláž.

 

K téme Pamätníka slovenského vysťahovalectva sa budeme na webovom sídle Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí venovať systematicky a pravidelne, pričom veľmi radi uverejníme aj reakcie a názory našich krajanov v zahraničí.

 

Vo fotogalérii prinášame snímky z prezentácie štúdie Pamätníka slovenského vysťahovalectva: z vizualizácie architektonicko-urbanistickej štúdie (RESPECT ARCHITECTURE), ako aj zo samotnej atmosféry prezentácie na pôde NR SR.

 

V súvislosti s témou výstavby Pamätníka slovenského vysťahovalectva, čítajte aj:

http://www.uszz.sk/sk/na-pode-uszz-o-pamaetniku-slovenskeho-vystahovalectva

http://www.vystahovalectvo.sk/sk/23

http://www.noveslovo.sk/c/Narodny_pamatnik_slovenskeho_vystahovalectva_ako_sucast_europskej_historie