Dobrý nápad, Slovensko

Good idea, Slovakia! Dobrý nápad, Slovensko. Pod týmto sloganom sa bude Slovenská republika predstavovať v zahraničí. Logo i slogan novej "značky Slovensko" predstavili vo štvrtok 27. apríla 2016 na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.

Minister zahraničia Miroslav Lajčák (nom. Smeru-SD) pripomenul, že nový logotyp je zavŕšením niekoľkoročného procesu hľadania novej identifikačnej značky. "Výsledok tohto procesu založeného na odbornosti, komunikácii s expertmi i širokou verejnosťou sa snažil nájsť to, čo si ľudia predstavujú pod pojmom značka Slovenska, čo by mala podľa nich obsahovať," informoval minister. "Len taká značka krajiny, s ktorou sa jej obyvatelia identifikujú, má šancu na úspech,“ dodal. Nový vizuál i slogan má podľa neho veľký potenciál pozitívne prezentovať SR v zahraničí. "Samotný slogan je v anglickej verzii jednoduchý, zvukomalebný, úderný a zároveň vľúdny," uviedol.

Zozbierané dáta v prieskume, realizovanom agentúrou FOCUS na vzorke 1000 respondentov v období od 27. januára do 3. februára 2015, vygenerovali štyri kľúčové slová, ktoré sa ukázali ako východisko pre tvorbu značky – rôznorodosť, vynachádzavosť, autenticita a vitalita. S týmito kľúčovými slovami začal pracovať víťaz verejného obstarávania na návrh obsahovej a vizuálnej značky SR – spoločnosť Creative Departement. "Hľadali sme niečo výnimočné, niečo identické, pôvodné, čo by Slovákom ukázalo, v akej dobrej krajine žijeme," uviedla podľa informácie TASR riaditeľka spoločnosti Simona Bubánová. Dôraz kládli tvorcovia na to, aby predstavili modernú krajinu, ktorá môže ťažiť nielen z tradícií, ale aj nápadov, vynálezov a produktov, ktoré sa dokážu v súčasnosti presadiť vo svete. "Chceli sme poukázať na to, na čo môžu byť dnes Slováci hrdí," uviedla Bubánová.

Víťazný návrh stál 80 000 eur. Súčasťou verejného obstarávania bolo aj zjednotenie vizuálnej identity štátnej správy. Tá bude mať jednotný vizuál, ktorý bude odlíšený podľa úrovní štátnej správy. "Podľa umiestnenia trikolóry a vyobrazenia štátneho znaku bude možné rozlíšiť, či ide o vrcholný, alebo podriadený orgán štátnej správy, prípadne o samosprávu," vysvetlil Miroslav Lajčák. Pre ministerstvá a ústredné orgány je podľa informácie TASR používanie nového logotypu povinné, pre podriadené orgány a samosprávu odporúčané. Ako minister spresnil, od 1. októbra je potrebné nový vizuál implementovať, plné zavedenie je stanovené od začiatku roka 2017.

ZDROJ: TASR, MZV

 

Na snímke vo fotogalérii:

Z tlačovej konferencie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka, kde predstavili brandingovú "značku Slovensko" pre prezentáciu SR v zahraničí. Na snímke vľavo riaditeľka agentúry Creative Department Simona Bubánová a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák.