Dolnozemské zlaté pero: II. ročník literárnej súťaže pre krajanov vyhlasuje Spolok Slovákov z Bulharska

Krajania na Dolnej zemi, ale aj tí, ktorí ste potomkami dolnozemských Slovákov a žijete na Slovensku! Vlani sa Spolok Slovákov z Bulharska podujal na vyhlásenie novej tvorivej súťaže  pre nové, ešte neprejavivšie sa literárne talenty, ale aj pre aktívnych autorov. Dal im tak možnosť zapojiť sa do premiérového ročníka súťaže Dolnozemské zlaté pero. V týchto dňoch nám Ing. Katarína Koňariková, PhD., predsedníčka Spolku Slovákov z Bulharska, poslala mail a výzvu na možnosť zapojenia sa do II. ročníka literárnej súťaže DOLNOZEMSKÉ ZLATÉ PERO. 

Súťaž (výzvu a propozície nájdete v prílohe vo fotogalérii, ďalšie informácie aj prostredníctvom mailu, na ktorý môžete posielať súťažné práce) podporuje časopis Dotyky (časopis pre mladú literatúru a umenie), Literárny týždenník (dvojtýždenník Spolku slovenských spisovateľov) a časopis Fajauka (časopis Spolu Slovákov z Bulharska).

Uzávierka súťaže je 1. 5. 2021.

Súťažné práce zasielajte na adresu: zlatepero.ssb@gmail.com

Tešíme sa na vašu tvorbu!

Súťažné práce hodnotí odborná porota zložená zo spisovateľov pôsobiacich na Dolnej zemi a na Slovensku. Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien.

Vyhlásenie výsledkov – 5. júl 2021: Deň Slovákov žijúcich v zahraničí

Kontakty: www.ssb.sk , Facebook: Spolok Slovákov z Bulharska

 

Uverejnené: 30. 1. 2021