Dolnozemskí Slováci prezentovali v Békešskej Čabe Čabiansky kalendár 2015 a časopis Čabän

V utorok 10. marca 2015 sa v Dome slovenskej kultúry v Békešskej Čabe uskutočnila prezentácia Čabianskeho kalendára 2015 a časopisu Čabän – mesačníka čabianskych Slovákov. Ročenku – tradičný kalendár vyhodnotil jeho recenzent Vladimír Valentík, riaditeľ Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci, kým dvanásť čísiel časopisu Čabän vydaných v roku 2014 zhodnotila z novinársko-publicistického pohľadu Eva Patayová Fábiánová, zástupkyňa šéfredaktorky týždenníka Slovákov v Maďarsku Ľudové noviny.

Už tradične sa uvedenie Čabianskeho kalendára každoročne stáva v historicko-kultúrnom a vzdelanostne-duchovnom centre dolnozemských Slovákov v Maďarsku oslavnou pripomienkou dedovizne a jej posolstiev v splynutí času, ktorý žijeme. Nebolo tomu inak ani tentoraz, keď sa v Dome slovenskej kultúry v Békešskej Čabe rozhostilo okrem atmosféry priazne aj prívetivé a povzbudzujúce slovo.

Postupne si ho vzalo pred početným publikom viacero rečníkov: za domácich organizátorov a hostiteľov Michal Lásik, predseda Čabianskej organizácie Slovákov, autor úvodného slova v tohtoročnom vydaní kalendára, Alžbeta Hollerová Račková, predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, ktorá, zhostiac sa vlani šéfredaktorskej práce v prípravách ročenky vyzdvihla o. i. aj skutočnosť, že obsah i tematika príspevkov v kalendári sa chvályhodne  stále viac dotýka aj nastupujúcej generácie mladých autorov. Vladimír Valentík, riaditeľ Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci, sa z pohľadu recenzenta uprel zasa na stále pútavejšie tematické členenie kalendára a jeho praktický význam v upevňovaní vzťahu dolnozemských Slovákov v Maďarsku k slovenskej reči v jej písomnom prejave. Akcentoval pritom príjemnosť poznania, že aj tohtoročné vydanie kalendára, snažiaceho sa zrkadliť pestrosť spoločensko-kultúrneho a duchovného vkladu slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku vrátane literárnej tvorby, dokladuje a potvrdzuje nezastupiteľnú slovenskú stopu na Dolnej zemi v historických návratoch a črtách významných osobností – Slovákov profilujúcich a ovpyvňujúcich dielom, prácou i hodnotovými postulátmi pre všetkých dolnozemských Slovákov významný časopriestor. Eva Patayová Fábiánová, zástupkyňa šéfredaktorky týždenníka Slovákov v Maďarsku Ľudové noviny, si zobrala pod drobnohľad vydavateľské aktivity Slovákov v Békešskej Čabe a odborným prístupom skúsenej novinárky – publicistky vyslala mienku o stále potrebnom, kultivovanom a spoločensky priznanom informačno-publicistickom periodiku, schopným zaujať, zjednocovať a inšpirovať Slovač v Békešskej Čabe i jej blízkom okolí. Nuž a práve takýmto opodstatneným a aj čitateľsky obľúbeným mesačníkom Čabän veru aj je!

So slovami, mienkami, ako aj odbornými reflexiami prednášajúcich i ďalších diskutérov v čabianskom Dome slovenskej kultúry sa stotožnili či ich doplnili viacerí hostia prínosného podujatia, medzi ktorými nechýbal už tradične ani Štefan Daňo, generálny konzul Slovenskej republiky v Békešskej Čabe.

Jesto toho dosť, čo sa patrí v súvislosti s touto sviatosťou slovenského slova „na Čabe“ pripomenúť. Tak štatisticky, ako aj myšlienkovo. Veď aktuálna prezentácia sa konal aj vo svetle okrúhlych jubileí: vôbec prvý Čabiansky kalendár bol vydaný na rok 1920 – teda pred úctyhodnými 95 rokmi (!), pričom obnovený a teda aj súčasný, ktorý vyprevadila v utorok v Dome slovenskej kultúry oficiálne do života aj odborná kultúrna obec našich dolnozemcov už tradične z troch krajín – Maďarska, Rumunska a Srbska, si do ročníka vydania napísal hrdé číslo 25.

Úprimne blahoželáme!

Projekt vydania Čabianskeho kalendára 2015 bol finančne podporený Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Na titulnej fotografii:

Okamih zo slávnostného uvedenia Čabianskeho kalendára 2015 – zľava Štefan Daňo, generálny konzul SR v Békešskej Čabe, Michal Lásik, predseda Čabianskej organizácie Slovákov, Vladimír Valentík, riaditeľ Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci a Alžbeta Hollerová Račková, predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a zodpovedná redaktorka Čabianskeho kalendára 2015.

Na snímkach vo fotogalérii:

Na záberoch postupne vidíme už spomenutých protagonistov slávnostného uvedenia Čabianskeho kalendára, ďalej:

Evu Patayovú Fábiánovú, zástupkyňu šéfredaktorky týždenníka Slovákov v Maďarsku Ľudové noviny, ktorá hodnotila vlaňajšie čísla časopisu čabianskych Slovákov Čabän,

početné komunikatívne publikum a v ňom:

Pavla Hlásnika, podpredsedu Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku z Nadlaku a Editu Pečeňovú, riaditeľku Slovenskej ZŠ a Gymnázia v Békešskej Čabe,

básnika, spisovateľa a publicistu Gregora Papučeka z Budapešti, v okrúžení pozorných poslucháčov diskusie – vrátane Ivana Miroslava Ambruša, predsedu Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku z Nadlaku a Anky Rau- Lehotskej, pedagogičky a publicistky – redaktorky časopisov Naše snahy a Dolnozemský Slovák,

pána Juraja Antala Dolnozemského, básnika a horlivého národovca zo Slovenského Komlóša,

Imricha Fuhla, všestranného publicistu, fotografa a básnika, zriaďovateľa publicistického postálu Slovákov v Maďarsku www.oslovma.hu, Andreja Melega, publicistu a fotografa zo Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci…

… a mnohých ďalších zaujímavých hostí – Slovenky a Slovákov z Dolnej zeme.

 

FOTO: Imrich FUHL – www.oslovma.hu

 

VYPOČUJTE SI AJ ZVUKOVÉ NAHRÁVKY Z PODUJATIA:

Úvodné myšlienky: predseda Čabianskej organizácie Slovákov Michal Lásik a zodpovedná redaktorka kalendára, predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková (audio: www.oslovma.hu/XXX/CabKal15-1LasRack.mp3) /

Ročenku vyhodnotil riaditeľ Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci Vladimír Valentík (audio: www.oslovma.hu/XXX/CabKal15-2Valenti.mp3) /

12 čísiel mesačníka Čabän vydaných v roku 2014 zhodnotila zástupkyňa šéfredaktorky týždenníka Slovákov v Maďarsku Ľudové noviny Eva Patayová Fábiánová (audio: www.oslovma.hu/XXX/CabKal15-3EvaFabi.mp3).

 

O pohnútkach, ambíciách a súvislostiach vydávania a významu ČABIANSKEHO KALENDÁRA pre Slovákov v Maďarsku a všetkých dolnozemských Slovákov

 

ČÍTAJTE AJ V BLOGU  ĽUDA POMICHALA

NA PORTÁLI SLOVENSKÉ ZAHRANIČIE

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/blog/50/slavnost-slova-v-bekesskej-cabe-zadostucinenie-slovenskosti-i-pocta-predkom