Dolnozemskí Slováci v knižných výskumoch popredných etnológov

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Univerzitná knižnica v Bratislave, Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Kraska v Nadlaku a Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku srdečne pozývajú na prezentáciu odborných publikácií Vydavateľstva Ivan Krasko z Nadlaku s dôrazom na publikácie doc. PaedDr. Miroslava Kmeťa, PhD. a prof. PhDr. Ladislava Lenovského, PhD. o dejinách dolnozemských Slovákov. Prezentácia sa uskutoční v pondelok 29. apríla 2019 o 17.00 h v Univerzitnej knižnici v Bratislave.

V centre pozornosti okrem samotných autorov – významných etnológov zaoberajúcich sa intenzívne a programovo skúmaním histórie, života a kultúry krajanských komunít vo svete s dôrazom na Slovákov v priestoroch Dolnej zeme, budú aj odborní recenzenti ich diela – prof. PhDr. Ján Botík, DrSc. a doc. PhDr. Michal Babiak, PhD.

Všetci ste na podujatí srdečne vítaní!