Dolnozemskí učitelia v Báčskom Petrovci pracovne i slávnostne

K tradičným podujatiam počas Slovenských národných slávností patrí aj Stretnutie Dolnozemských učiteľov. Učitelia a hostia zo Srbska, Maďarska, Rumunska, Chorvátska a Slovenskej republiky sa stretli v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára. Prítomných privítala riaditeľka Gymnázia Jána Kollára a predsedníčka Osvetovej komisie Matice slovenskej v Srbsku Anna Medveďová. O udalosti napísala Jasmina Pániková, redaktorka týždenníka Slovákov v Srbsku HLAS ĽUDU na portáli www.hl.rs.

Osobitne privítala ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Petra Plavčana, predsedníčku Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbetu Hollerovú Račkovú, predsedu Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimíra Skalského, riaditeľku Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a žiackeho domova v Békešskej Čabe Editu Pečeňovú a ďalších.

Na tohtoročnom stretnutí udelili aj Osobitné uznania za zásluhy a úspechy na poli vzdelávania, výchovy a zveľaďovania slovenského jazyka a jazykovej kultúry. Uznania si prevzali Anna Mučajiová, Katarína Kresová, Anna Lehotská a Pavel Belička z Báčskeho Petrovca, Ilonka Vršková z Bieleho Blata, Anna Jakábová z Padiny, Anna Čižmanská, Ľudmila Berediová-Stupavská a Zuzana Miháľová z Kysáča, Jarmila Melegová z Lugu, Ján Krasnec z Hložian, Dušan Babinec a Eva Hrková-Poliaková z Kovačice, Ladislav Tamaši z Lalite, Danica Galátová a Mária Galátová-Ćirovićová z Dobanoviec a Juraj Kopčok zo Silbaša.

Slávnostné stretnutie v príjemnej atmosfére bolo zároveň aj výbornou príležitosťou, aby si ocenení pedagógovia spoločne s hosťami zo spomínaných štátov pohovorili o problémoch, ktoré sa vyskytujú v školstve v ich krajinách, ako aj o spôsoboch, ktorými sa snažia ich riešiť.

Na titulnej fotografii:

Anna Medveďová, riaditeľka Gymnázia Jána Kollára a predsedníčka Osvetovej komisie Matice slovenskej v Srbsku a Pavel Hlásnik, pedagóg zo Slovenského lýcea J. G. Tajovského v Nadlaku.

 

JASMINA PÁNIKOVÁ

FOTO: AUTORKA