Dolnozemský dvor v Detve nadobúda obsahové kontúry

Vo výzve, ktorá je zverejnená na webe Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí po prekliknutí cez baner  49. folklórnych slávností pod Poľanou v Detve http://www.uszz.sk/sk/stranka/3006  obraciame pozornosť zástupcov spolkov, organizácií, inštitúcií i jednotlivcov z Maďarska, Rumunska, Srbska i Chorvátska na projekt Dolnozemského dvora, ktorý sa stane súčasťou jedného z najväčších sviatkov folkloristov na Slovensku v dňoch 11.-13. júla 2014.

Slováci žijúci v zahraničí okrem tradičnej Krajanskej nedele, ktorá sa uskutoční ako jeden z vrcholov slávností na pódiu Hlavného amfiteátra, pozvú návštevníkov v Detve aj na prezentáciu ľudovej kultúry, remesiel, najmä však na vychýrené chute, vône a gurmánske pôžitky typických jedál z kuchyne, udržiavajúcej si jedinečnosť i originalitu receptúr pra-prastarých materí na slovenskej Dolnej zemi čochvíľa tri storočia.

O tom, akým sortimentom jedál ponúknu návštevníkov slávností pod Poľanou dolnozemskí Slováci na svojom originálnom dvore, ktorý koloritom remeselných, gazdovských i poľnohospodárskych doplnkov, výzdobou i informačnými banermi a pútačmi pripomenie typickú atmosféru dvorov, pitvorov či domov na Dolnej zemi, budeme návštevníkov webovej stránky ÚSŽZ priebežne informovať. V tomto časovom horizonte sú pre nich, najmä však pre krajanov z Dolnej zeme, ktorí majú záujem prispieť svojim vkladom do príťažlivosti projektu (uzávierka ponúk je 31. marca 2014) cennejšie i potrebnejšie informácie z rokovaní zástupcov hlavného organizátora slávností – Mesta a Detvy a Organizačného výboru FSP 2014 s vedením Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Počas marcového stretnutia v Detve Igor Furdík, predseda ÚSŽZ, spoločne s primátorom mesta Detva Jánom Šufliarskym, predsedníčkou programovej rady FSP Annou Ostrihoňovou a podpredsedníčkou organizačného výboru FSP Margitou Gajdošovou okrem samotnej lokalizácie Dolnozemského dvora a spresnenia logistického rozmiestnenia predajných a prezentačných domčekov a stánkov v jeho priestore, (jeho súčasťou bude aj tzv. humno s pódiom, na ktorom sa bude odvíjať sprievodný moderovaný program a súťaže pre návštevníkov), sa zjednotili aj na exteriérovom a interiérovom vybavení Dolnozemského dvora.

Predajcom i návštevníkom dvora poslúži humno s 5 štýlovými domčekmi a 8 jarmočnými stánkami. Konzumenti nájdu pohodu na dvore s 13 stolmi a 24 lavicami, pre ďalších poslúži 20 stoličiek. Organizátori FSP, ako aj všetci tí, ktorí budú zabezpečovať projekt Dolnozemského dvora, vyvinú maximum úsilia, aby návštevníci novej a nepochybne originálnej súčasti Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve našli v priestore Dolnozemského dvora okrem typických gurmánskych špecialít Slovákov z Dolnej zeme aj oddych, zábavu a zajedno i užitočný zdroj poučenia vrátane receptúr a pracovného postupu na najchutnejšie „klbásy“, sarmu, rejteša a ďalších pochúťok.

O ďalšom postupe projektu ako aj o novinkách, čím všetkým prekvapí a obohatí návštevníkov 49. folklórnych slávností pod Poľanou v Detve 11.-13. júla 2014 Dolnozemský dvor, vás budeme priebežne a včas informovať.

 

Na fotografiách:

Obhliadka priestoru, v ktorom sa bude neďaleko hlavného amfiteátra v Detve rozprestierať Dolnozemský dvor.