Dolnozemský dvor : výzva pre krajanov na prezentáciu gastronómie a remesiel počas 49. Podpolianskych folklórnych slávností v Detve

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) po dohode s mestom Detva a organizátormi 49. Podpolianskych folklórnych slávností v Detve pripravuje počas slávností v dňoch 11.-13. júla 2014 Dolnozemský dvor. Pôjde o súbor štylizovaných domčekov a stánkov v počte 10 až 12 kusov, usporiadaných do kompaktného celku, ktorý bude súčasťou takzvané humna – priestoru v centre s pódiom a možnosťou posedenia. Cieľom zámeru je prezentovať a ponúknuť návštevníkom Podpolianskych slávností gurmánske špeciality a gastronómiu dolnozemských Slovákov, remeselnícke výrobky, ako aj ďalšie, rovnako predajné artefakty etnického a umelecko-remeselného zamerania.  Materiálne zabezpečenie projektu Dolnozemského dvora bude hradené z prostriedkov ÚSŽZ (vytvorenie celého komplexu vrátane zabezpečenia domčekov a stánkov).

ÚSŽZ týmto vyzýva krajanské spolky, združenia, organizácie, kolektívy, skupiny i jednotlivcov na predkladanie návrhov na ich účasť v tomto projekte. ÚSŽZ očakáva, že záujemcovia, ktorí vyjdú s konkrétnou ponukou na prezentáciu svojich výrobkov, predstavia v zaslanom návrhu sortiment a škálu svojich výrobkov. Vybraným účastníkom ÚSŽZ prispeje  na náklady spojené s dopravou na Dolnozemský dvor, ako aj na ubytovanie v meste Detva.

Účastníci Dolnozemského dvora si inštaláciu svojich predajných a prezentačných domčekov a stánkov, ako aj potrebné zariadenia v nich, zabezpečia sami. V priestore Dolnozemského dvora bude zabezpečený rozvod elektrickej energie ako aj zdroj pitnej vody. Jednotlivé domčeky (vnútorné rozmery domčeka 300 x 200 cm) budú vybavené stolom, lavicou a stoličkami. Stolmi a lavicami bude vybavený aj vnútorný priestor Dolnozemského humna, v ktorom budú mať návštevníci možnosť konzumovať gurmánske špeciality dolnozemských Slovákov.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí očakáva, že záujemcovia o účasť v projekte Dolnozemského dvora počas 49. Podpolianskych folklórnych slávností v Detve, predložia úradu svoje námety do 31. marca 2014.

 

Kontakt na komunikáciu s ÚSŽZ v rámci projektu Dolnozemského dvora:

Božena Malíková, tel: 00421 /2/ 57 20 05 28,  bozena.malikova@uszz.gov.sk

 

Vo fotogalérii:

Vzhľad a umiestnenie domčekov a stánkov v priestore počas slávností v Detve.

Príloha:

Technický náčrt s údajmi o rozmeroch domčekov