Dolnozemský jarmok historicky prvýkrát na Slovensku

Napriek vážnemu rozkolu v Svetovom združení Slovákov v zahraničí (SZSZ) boli primárnou témou diskusie medzi predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milanom Vetrákom a prvým podpredsedom Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku a zároveň podpredsedom SZSZ Pavlom Hlásznikom možnosti ďalšej vzájomnej spolupráce. M. Vetrák ocenil aktivity podpredsedu SZSZ predovšetkým v oblasti školstva a vzdelávania a vyjadril sa, že jeho cenné skúsenosti a rady v tejto oblasti by rád využil pri formulovaní novej koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí.

Aktuálnou témou pracovného stretnutia bola organizácia osláv pamätného dňa Slovenskej republiky venovaného Slovákom žijúcim v zahraničí, ktorý si tradične pripomíname 5. júla a vrcholí podujatím na Devíne. V tejto súvislosti sa hovorilo o možnosti historicky prvej realizácie dnes už tradičného Dolnozemského jarmoku v Bratislave ako súčasti spomenutých osláv. V rámci Dolnozemského jarmoku Slováci z Maďarska, Srbska a Rumunska prezentujú svoje jedinečné kultúrne tradície, remeselnícke zručnosti, gastronomické špeciality a literárnu tvorbu, doplnené folklórnymi vystúpeniami.

Podujatie by sa tak zaradilo k najväčším prezentáciám kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich v zahraničí na verejnom priestranstve a je v zhode so zámerom nového predsedu ÚSŽZ, prezentovať kultúru Slovákov žijúcich v zahraničí efektívnejším a príťažlivejším spôsobom širokému publiku na Slovensku. Zároveň by mohlo byť vhodnou atrakciou aj pre zahraničných turistov v rámci kultúrneho leta, čo by prispelo nielen k zviditeľneniu sa Bratislavy ako hlavného mesta Slovenska, ale tiež k plneniu jedného z cieľov programového vyhlásenia vlády, ktorým je globálna prezentácia Slovenska.

O formách realizácie tohto plánu bude M. Vetrák už v najbližšom čase rokovať s predstaviteľmi zainteresovaných krajanských organizácií a bratislavskej samosprávy.

"Rokovanie