Dolnozemský jarmok v Békešskej Čabe pozýva na septembrovú stretávku

Dolnozemci sa už pred rokmi dohodli na každoročnom organizovaní Dolnozemského jarmoku, pričom zakaždým prichádza k rotácii usporiadateľa a miesta podujatia. Keďže teraz sú na rade Slováci v Békešskej Čabe, v tom najlepšom úmysle všetkých „jarmočníkov” na Dolnej zemi oslovujú nielen všetky dolnozemské prostredia, ale aj Slovákov na Slovensku, ich priateľov a ďalších krajanov naprieč Európou.

Michal Lásik, predseda Čabianskej organizácie Slovákov, úprimne pozýva na Dolnozemský jarmok s mottom "V pokoji v Békeši", počas ktorého v dňoch 11.-12. septembra 2015 čaká na návštevníkov bohatý kultúrno-spoločenský, národno-poznávací a gurmánsko-pôžitkársky program so zjednocovacím impulzom – našou spoločnou slovenskosťou.

Centrom organizačného úsilia počas tohtoročného Dolnozemského jarmoku, ktorý sa koná s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa stane Dom slovenskej kultúry v Békešskej Čabe aj s priľahlým priestranstvom a hlavným pódiom v blízkosti Veľkého evanjelického kostola.

 

Podrobne o Dolnozemskom jarmoku

čítajte v programe vo fotogalérii!