Dolnozemský stánok vzbudil záujem na Bibliotéke 2014

Už tradične patrí úvod novembra v Bratislave kumštu slova, prihovárajúceho sa čitateľom v literatúre a knihách rôznych žánrov. Nebolo tomu inak ani v tomto roku, keď sa v dňoch 6. – 9. novembra uskutočnil v Inchebe v poradí už 22. knižný veľtrh Bibliotéka a Pedagogika 2014. Podujatie je rokmi neodmysliteľné bez účasti slovenských vydavateľstiev, pôsobiacich v zahraničí. A tak si aj na tohtoročnej Bibliotéke „rozprestreli“ vydavateľstvá zo Srbska , Rumunska, Maďarska a Chorvátska svoj spoločný tzv. Dolnozemský stánok.

Podujatie už vyše dvoch desaťročí ponúka okrem publikácií aj bohatý sprievodný program so známymi osobnosťami. V ostatných rokoch sa na Bibliotéke prezentujú s čoraz širším záberom aj slovenské vydavateľstvá  či organizácie s vydavateľskou činnosťou z prostredia dolnozemských Slovákov. Pravdu povediac, ich prínos je vskutku pozoruhodný, a tak aj stretnutia s osobnosťami slovenskej dolnozemskej beletrie či vedecko-bádateľskej literatúry a historiografie sú spojené s očakávaniami publika, vrátane odborných kruhov.

Ako informuje portál týždenníka HLAS ĽUDU, týždenníka Slovákov v Srbsku, na tohtoročnej Bibliotéke vyvolala záujem prezentácia monografie čerstvého sedemdesiatnika prof. Dr. Michala Harpáňa Ars poetica Pannonica, ktorá vyšla v Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku v Nadlaku (Ivan Miroslav Ambruš) a Scripta manent (Literárnovedné súradnice), ktorá vyšla v Slovenskom vydavateľskom centre v Báčskom Petrovci. Obe monografie zostavil doc. PhDr. Michal Babiak, PhD.

 

FOTO: ANDREJ MELEG, www.hl.rs

Na titulnej fotografii: Na prezentácii diel dolnozemských autorov (zľava): Michal Babiak, Katarína Hrkľová, Michal Harpáň.

Vo fotogalérii: Michal Harpáň, autor diela Ars poetica Pannonica.