Dolnozemský zápisník (1): Nadlak objektívom Andreja Lehotského, 80-ročného kronikára tamojších Slovákov

Tohtoročný august sa chýlil k času, keď voľky-nevoľky školáci „oprašovali“ tašky, či skôr rôzne pestro pomaľované filmovými a humornými postavičkami batohy a plecniaky. V Bratislave, kde vrcholila Letná škola žurnalistiky, kurz pre krajanských novinárov pod kuratelou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, zohľadňujúci trendy súčasnej žurnalistiky a najmä slovenskej novinárskej reči, slovotvorby a stavby spravodajských a publicistických útvarov, sme slovkom prehodili s Ankou Rau-Lehotskou, učiteľkou matematiky a fyziky v Slovenskom lýceu J. G. Tajovského v Nadlaku, aj na tému otvárania „školskej brány“. Pravdaže, skôr úchytkom, pretože dlhoročná jazyková redaktorka a zároveň i autorka časopisov Naše snahy a Dolnozemský Slovák, v ktorých publikuje svoje poviedky, krátku prózu, ale aj básne (okrem nich aj samostatne v knižných vydaniach), bola v plnom emotívnom pohrúžení pred návratom domov, na šíru dolnozemskú rovinu, ktorú prví Slováci začali v Nadlaku osídľovať v roku 1803. 

Anka mala veru k tomu aj pádny motív: „Otec slávil v máji osemdesiatku, a teraz mu primátor Nadlaku udelí poctu Čestného občana mesta. Veľmi sa na to teším, je to pre otecka vážny a svojím spôsobom veľký deň. V Nadlaku požíva úprimnú úctu ľudí, pričom nielen Slovákov. Celý svoj život – okrem učiteľovania, napokon, aj ja som v rodine dedičnou nositeľkou tohto krásneho poslania, sa venoval a doteraz venuje fotografovaniu, zbieraniu dokumentov o histórii života nadlackých Slovákov. Vždy to robil s úmyslom zachovať čo najviac pre nové generácie – pre nás, deti, ale aj pre naše deti a ďalších, ktorí po nás prídu,“ vyznala sa Anka, ktorá, podobne, ako jej otec, pán Andrej Lehotský (narodený 24. mája 1934 v Nadlaku), v tom najlepšom podľahla mágii, sugescii a kreatívnosti fotografie a všetkého, čo s ňou súvisí.

ĽUDO POMICHAL

Foto: autor

 

Na titulnej fotografii:

Andrej Lehotský, výnimočný človek, bývalý učiteľ a dlhoročný fotograf, dokumentujúci výnimočne pestrý a bohatosťou kultúrno-duchovných, literárnych a spoločenských aktivít naplnený život Slovákov v rumunskom Nadlaku.

Vo fotogalérii:

Chlieb náš každodenný…

Pán Andrej Lehotský s autorom reportáže Ľudom Pomichalom v Slovenskom muzeálnom dome v Nadlaku. (2011)

 

Projekt výstavy Nadlak vo fotografiách Andreja Lehotského sa uskutočnil

s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

REPORTÁŽ Z VÝSTAVY ANDREJA LEHOTSKÉHO,

80-ROČNÉHO FOTOGRAFA Z NADLAKU,

ČÍTAJTE NA PORTÁLI SLOVENSKÉ ZAHRANIČIE:

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/963/z-dolnozemskeho-zapisnika-1-nadlak-objektivom-andreja-lehotskeho-80-rocneho-kronikara-tamojsich-slovakov