Dom MS v Bratislave a MO MS Petržalka pozývajú do Zalaváru

Dom Matice slovenskej v Bratislave v spolupráci s MO MS Petržalka organizuje v sobotu 22. júna 2013 autobusový zájazd na slávnostné odhalenie pamätníka sv. Cyrila a Metoda, diela akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej, v Parku sv. Cyrila a Metoda v Blatnohrade (Zalavári) – Maďarsko.

Odchod z Bratislavy z parkoviska pri TPD na Farského ulici v Petržalke v sobotu 22.6.2013 o 5.30 h  (MHD č.95, 99).

Cena zájazdu: 10,- eur.

Prihlasujte sa u pani Sýkorovej v kníhkupectve Svojeť (Liga pasáž) Grosslingova ul. Bratislava (mobil: 0903 946 718) do 21.6.2013 do 12.00 hod.
 

S úctou

Daniela Suchá, riaditeľka DMS Bratislava

Jozef Schwarz, MO MS Petržalka