Dominika Surmu, učiteľa slovenčiny v Poľsku, ocenil Igor Furdík Pamätnou medailou predsedu ÚSŽZ

Učiteľovi slovenského jazyka v Poľsku Mgr. Dominikovi Surmovi odovzdala Vilma Prívarová, poradkyňa predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, v mene predsedu ÚSŽZ Igora Furdíka Pamätnú medailu predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Milá slávnosť, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok 24. septembra, bola súčasnosťou otvorenia výstavy Míľniky v živote Ľudovíta Štúra 1815-1856 v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej. Na odovzdávaní Pamätnej medaily, ktorou ÚSŽZ poctil Dominika Surmu pri príležitosti jeho nedávnych 60. narodenín, sa zúčastnil Ľudomír Molitoris, generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku, spoločne s ďalšími členmi tejto strešnej organizácie slovenskej národnostnej menšiny v Poľsku. Na milom podujatí boli prítomní aj členovia redakcie ŽIVOT – významného krajanského časopisu, spoločensko-kultúrneho mesačníka pre Slovákov v Poľsku.

Na slávnostnej vernisáži výstavy sa zúčastnila aj Katarína Čamborová, riaditeľka odboru Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj odborné pracovníčky Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici a Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave. Tie ako lektorky prednášali na vzdelávacom seminári s názvom Samostatná príprava učebníc a učebných pomôcok pre deti Slovákov  žijúcich v zahraničí učiteľmi  – I.- a II. cyklus, nepovinné vyučovanie, ktorý sa  pre učiteľov slovenského jazyka v Poľsku a na Ukrajine v priestoroch Centra slovenskej kultúry konal v dňoch 24. – 26. septembra.

 

LIST PREDSEDU ÚSŽZ DOMINIKOVI SURMOVI

 

Na titulnej fotografii:

Učiteľ Dominik Surma preberá z rúk Vilmy Prívarovej ocenenie.

Vo fotogalérii:

Okamihy slávnosti, sekvencie zo vzdelávacieho seminára, portréty D. Surmu.

 

Foto:   MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Nová Belá

            ĽUDO POMICHAL – ÚSŽZ