Dotačné zmluvy

Formulár žiadosti o dotáciu v elektronickej podobe
Formulár je možné stiahnuť si tu (word formát), alebo tu (pdf formát).


Smernica o poskytovaní dotácií- word formát

Smernica o poskytovaní dotácií- pdf formát
Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v roku 2012 s prílohami- word formát
Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v roku 2012 s prílohami- pdf formát
Prílohy k metodickému pokynu
Prehľadné členenie dotačného systému

Vzor dotačnej zmluvy
Vzor dotačnej zmluvy.