Duchovná obnova – november 2011


Slovenská katolícka misia v Bruseli ponúka príležitosť na hlbšie stretnutie sa so svojim vnútornym človekom, ktorý by potom mal dokázať viesť aj toho vonkajšieho… a pozýva všetkých záujemcov na duchovnú obnovu, pri ktorej jednotlivo alebo v spoločenstve každý hľadá posilnenie svojho ducha.

"Lebo čo by osožilo človeku, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil…"

Miesto: Chapel of Resurrection, Rue Van Maerlant 22-24, Brusel. 
 
Termín: Sobota, 12. novembra 2011 
Téma obnovy: "Sviatostný život a poslanie laikov v Cirkvi" 
Duchovnú obnovu vedie: Dp Kazimír Divéky 
 
Program: 
10:00 Prednáška: "Sviatostný život" 
11:00 Diskusia ku téme prednášky 
11:30 Adorácia pred Sviatosťou oltárnou – Čas strávený v tichu – Sviatosť zmierenia 
12:30 Spoločné občerstvenie (každý niečo prinesie) 
13:30 Prednáška: "Poslanie laikov v Cirkvi" 
14:30 Svätá omša 

Príchod na miesto konania obnovy by mal byť 10 minút pred začiatkom, nakoľko interný poriadok vyžaduje uzamknutie vchodu a neskôr sa nebude dať vstúpiť do budovy. Duchovnej obnovy sa preto možno zúčastniť len od jej samého začiatku a neskôr sa nebude dať pristúpiť. 

So sebou: Sväté písmo, zápisník, pero. 
Vstupný poplatok: 10 EUR 

Obedňajšie občerstvenie bude pozostávať z toho, čo každý so sebou prinesie aj pre ponúknutie ostatným účastníkom. Ak chcete niečo priniesť, napíšte vopred mail Jane Balážovej, aby sa zabezpečila pestrosť jedálneho lístka. 

Bližšie informácie u Jany Balážovej (jana.balazova@centrum.sk)