Dulovce privítajú na folklórnych slávnostiach krajanov zo Srbska, Chorvátska, Rumunska a Maďarska

V poradí 17. ročník Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností sa uskutoční v obci Dulovce v okrese Komárno v dňoch 27.-28. júla 2013. Tradičný folkloristický sviatok opäť privíta účastníkov zo Slovenska i zahraničia. Na organizácii prehliadky mládežníckych folklórnych súborov sa  podieľa aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý je garantom vystúpení krajanských súborov zo zahraničia. V tomto roku sa v amfiteátri v Dulovciach predstavia štyri folklórne súbory Slovákov žijúcich v zahraničí, pričom všetky štyri sú z krajín, v ktorých Slováci tvoria národnostnú menšinu: zo Srbska (Hložany), Chorvátska (Jakšić) Rumunska (Cerovina) a Maďarska (Szarvas).

Na priaznivcov  ľudovej hudby, tanca a spevu v podaní novej generácie folkloristov čaká počas dvoch dní pestrý program (oficiálny plagát s časovým harmonogramom 17. ročníka Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností v Dulovciach nájdete vo fotoprílohe) vrátane krojovaného sprievodu účastníkov obcou v sobotu od 18.00 h. Celkom sa v dramaturgii dvoch večerov (v sobotu od 19.00 h s názvom Prišli k nám…Z domoviny, v nedeľu od 15.00 h sú na programe Kvety nášho rodu a záverečný galaprogram) predstaví na pódiu amfiteátra 10 folklórnych súborov, pričom k tradičným a neodmysliteľným účastníkom slávností patrí domáci Detský folklórny súbor Lúčik z Duloviec a mládežnícky folklórny súbor Matičiarik z Nových Zámkov. Okrem neho prehliadku spestria aj DFS Klnka z Bratislavy, DFS Radosť zo Semerova, DFS Sílešánek z Vinodolu. V sobotňajšom večernom programe sa predstaví Folklórny súbor Slovenskí rebeli z Komárna.
 
Južnoslovenské slávnosti v Dulovciach majú neoceniteľný význam v pestovaní folklorných tradícií v prostredí detí a mládeže. Každoročne otvárajú nielen priestor na ich umeleckú prezentáciu, ale ich prostredníctvom sa aj do vedomia divákov a priaznivcov ľudovej kultúry prirodzeným spôsobom implementuje vzťah k slovenskosti, našej kultúre a k duchovnému bohatstvu slovenského národa. Obzvlášť pozoruhodnou a ocenenia hodnou je už samotná skutočnosť, že Južnoslovenské detské a mládežnícke slávnosti v Dulovciach sa z roka na rok tešia stále väčšej obľube v prostredí slovenského ostrovčeka v okrese, v ktorom prevažujú obce a mestá s dominantným obyvateľstvom maďarskej národnosti. Na druhej strane je to práve folklór, zvyky a obyčaje v umeleckom kontexte, ktoré navzájom zbližujú, spoločensky i kultúrne obohacujú národy a národnosti spolunažívajúce na jednom území, čo sa v plnej miere prejavuje v Dulovciach a okolí aj vďaka organizátorskému nasadeniu a nadšeniu.
 
Dvojdňový pestrý program vystúpení viac ako 200  mladých folkloristov z desiatich súborov zo štyroch krajín v miestnom amfiteátri, ako aj sprievodné podujatia, už tradične organizátorsky pripravil Miestny odbor Matice slovenskej v Dulovciach, obec Dulovce a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí za aktívnej spoluúčasti Regionálneho osvetového strediska v Komárne a Základnej školy v Dulovciach.