Dulovce v jubilejnom šate mladých folkloristov

V roku 2016 slávia Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach (neveľká obec v okrese Komárno s okolo 1800 obyvateľmi) v dňoch 1.-2. júla jubilejnú 20. zvykoslovnú kapitolu. Na organizácii festivalu sa podieľa aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý je garantom vystúpení krajanských súborov zo zahraničia, predovšetkým zo štátov so slovenskými národnostnými menšinami. Na tohtoročnom jubileu sa v Dulovciach zúčastní aj Ján Varšo, predseda ÚSŽZ.

Južnoslovenské slávnosti, na ktorých sa zúčastňuje každoročne viac ako 200 folkloristov, majú neoceniteľný význam v pestovaní tradícií v prostredí detí a mládeže. Otvárajú nielen priestor na ich umeleckú prezentáciu, ale ich prostredníctvom sa do vedomia priaznivcov ľudovej kultúry prirodzeným spôsobom implementuje vzťah k slovenskosti, k našej kultúre. Pozoruhodnou je skutočnosť, že slávnosti v Dulovciach sa tešia stále väčšej obľube v prostredí slovenského ostrovčeka (z 1800 obyvateľov v obci tvoria Slováci viac ako 90 percent) v okrese s prevahou obyvateľstva maďarskej národnosti. Na druhej strane sú to práve zvyky a obyčaje v umeleckom kontexte, ktoré zbližujú, kultúrne obohacujú národy a národnosti spolunažívajúce na jednom území, čo sa prejavuje v Dulovciach aj vďaka úsiliu ÚSŽZ.

Dvojdňový pestrý program v dňoch 1.-2. júla aj tentoraz ponúkne vystúpenia s viac ako 200 mladými folkloristami z dvanástich súborov a z piatich krajín sveta. V programe sa predstavia účinkujúci zo Slovenska i zo zahraničia (Česká republika, Chorvátsko, Kanada, Rumunsko, Srbsko). Program sa uskutoční v miestnom amfiteátri v spolupráci so Základnou školou v Dulovciach a Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne.

 

Účinkujúce súbory na 20. ročníku Južnoslovenských

detských a mládežníckych folklórnych slávnostiach

 

Folklórne súbory Slovákov zo zahraničia:

Slovenský kultúrno-umelecký spolok Ivan Brník Slovák,  Jelisavec, Chorvátsko

Folklórny súbor Domovina, Windsor, Kanada

Folklórny súbor Sálašan, Nadlak, Rumunsko

Detský folklórny súbor Holubička z Padiny, Srbsko

Detský folklórny súbor Limborka, Praha, Česká republika

Orchestrík Základnej školy Jána Kollára, Selenča, Srbsko

Folklórny súbor Limbora, Česká republika

 

Folklórne súbory zo Slovenska:

DFS Matičiarik, Banská Bystrica

DFS Čečinka, Bratislava

DFS Lúčik, Dulovce

DFS Rosnička, Hurbanovo

DFS Dunajíček, Komárno