Dulovce v znamení mladých folkloristov na Južnoslovenských slávnostiach

V roku 2018 ukroja Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach (neveľká obec v okrese Komárno s okolo 1800 obyvateľmi) vo svojom príťažlivom šate už úctyhodnú 22. zvykoslovnú kapitolu. V samom závere júna, ako vždy s pestrou, námetovo i dramaturgicky hodnotnou a pôsobivou účasťou krajanských súborov zo slovenského zahraničia, sa tu odvinie folkloristický príbeh s významnou prezentačnou pečaťou slovenskosti a jej kultúrno-duchovných hodnôt. Na organizácii festivalu v dňoch 29. – 30. júna 2018 sa podieľa aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý je garantom vystúpení krajanských súborov zo zahraničia, tentoraz zo štátov so slovenskými národnostnými menšinami. Tohtoročné slávnosti v Dulovciach poctí svojou účasťou počas oboch festivalových dní aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Južnoslovenské slávnosti, na ktorých sa zúčastňuje každoročne viac ako 200 folkloristov, majú neoceniteľný význam v pestovaní tradícií v prostredí detí a mládeže. Otvárajú nielen priestor na ich umeleckú prezentáciu, ale ich prostredníctvom sa do vedomia priaznivcov ľudovej kultúry prirodzeným spôsobom implementuje vzťah k slovenskosti, k našej kultúre. Pozoruhodnou je skutočnosť, že slávnosti v Dulovciach sa tešia stále väčšej obľube v prostredí slovenského ostrovčeka (z 1800 obyvateľov v obci tvoria Slováci viac ako 90 percent) v okrese s prevahou obyvateľstva maďarskej národnosti. Na druhej strane sú to práve zvyky a obyčaje v umeleckom kontexte, ktoré zbližujú, kultúrne obohacujú národy a národnosti spolunažívajúce na jednom území, čo sa prejavuje v Dulovciach aj vďaka úsiliu ÚSŽZ.

Dvojdňový pestrý program v dňoch 29. – 30. júna 2018 aj tentoraz ponúkne vystúpenia s viac ako 200 mladými folkloristami z trinástich súborov  z piatich krajín Európy. V programe sa predstavia účinkujúci zo Slovenska (celkom 8 súborov z Duloviec, Nových Zámkov, Nesvád, Kolárova, Myjavy, Zvolena, Bratislavy a Nitry)  i zo zahraničia (päť súborov z Chorvátska, Maďarska, Rumunska a Srbska).

Program sa uskutoční v miestnom amfiteátri v Dulovciach. Hlavnými organizátormi festivalu, ktorý sa koná pod záštitou Milana Belicu, predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja, sú obec Dulovce a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, spoluorganizátormi podujatia sú Základná škola v Dulovciach, Regionálne osvetové stredisko v Komárne a Občianske združenie Dotyk ľudskosti. 

 

NA KOHO SA TEŠIŤ V DULOVCIACH?

Tradičnými a neodmysliteľnými účastníkmi festivalu v Dulovciach sú folklórne súbory a sólisti zo slovenského zahraničia. V tomto roku privíta publikum 5 folkloristických telies:

DFS Sálašan, Nadlak  – Rumunsko

FS Vločka, ZŠ Mladých pokolení, Kovačica – Srbsko

DFS Matice slovenskej "Kukučín – Kuntarić", Jakšić  – Chorvátsko

DFS Malá Furmička, Čemer – Maďarsko

FS Detvan, Vojlovica – Srbsko