Dvadsať rokov spolkovej tlačiarne a vydavateľstva v Krakove

Pre schopnosť udržiavania národného povedomia a pocitu vzájomnej príslušnosti, bol a je pre Slovákov žijúcich v Poľsku jediný časopis vydávaný v slovenskom jazyku Život veľmi dôležitý. Tlačiarenské technológie v minulosti sa však nie vždy dokázali prispôsobiť ortografii každého jazyka, a tak v starších číslach Života často chýbali mäkčene či dĺžne. Na jednej z porád, kde sa krajania sťažovali, že predtým, ako si prečítajú Život, musia doplniť značnú časť interpunkcie, im prítomný riaditeľ Ústavu pre zahraničných Slovákov Ján Siracký navrhol, nech požiadajú o pomoc Československo, ktoré koncom osemdesiatych rokov pomohlo vybaviť tlačiareň českým krajanom v Daruvare.

Túto myšlienku si osvojil výkonný tajomník Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomír Molitoris a po jej prednesení vedeniu požiadal v máji 1990 predsedu vlády SR Milana Čiča o poskytnutie pomoci v podobe moderného ofsetového štvorfarebného stroja. Významnú podporu v tejto záležitosti našli krajania u vtedajšieho podpredsedu federálnej vlády Jána Čarnogurského, ktorý ešte ako disident na stretnutí s Ľ. Molitorisom a J. Čongvom v roku 1988 deklaroval, že ak bude môcť niekedy Slovákom v Poľsku pomôcť, tak to urobí. Vďaka jeho podpore sa, napriek niekoľkým nepríjemnostiam ohľadom prepadnutia účelovej dotácie, nakoniec podarilo v septembri 1991 získať dvojfarebný tlačiarenský stroj, ofsetový rozmnožovač a rezačku, ktoré sa stali základom pre nezávislú tlač časopisu Život.

Podrobnejšie čítajte v článku Milice Majerikovej-Molitoris v časopise ŽIVOT:

Dvadsať rokov tlačiarne v Krakove