Dvojité jubileum Slovákov v Šíde

15. augusta 2010 sa v obci Šíd (Srbsko) uskutočnia oslavy dvojitého jubilea: 
200 rokov prisťahovania Slovákov do Šídu a 100 rokov posvätenia slovenského evanjelického kostola.