Dychové hudby Slovákov v Poľsku sa predstavia v Jurgove

Tradícia dychových hudieb v prostrediach slovenskej národnostnej menšiny v Poľsku presahuje stáročia. Napokon, zvučnosť tohto hudobného žánru prezentovali naši krajania v tomto roku aj na Slovensku počas 3. Krajanského dvora v rámci 51. ročníka Podpolianskych folklórnych slávností v Detve. Folkloristike a ani muzike s podmanivými tónmi fujary a ďalších hudobných nástrojov vonkoncom neprekážali sýte a rezké melódie, ktoré vyludzovali trúbky, trúby, klarinety či saxofóny. Naopak, akoby skôr nebadane na pódiu Krajanského dvora „uzavreli pakt“ vzájomnej žičlivosti a ohľaduplnosti. A tak aj preto sme dychovku Slovákov z Jurgova, ktorej bezmála dvadsiatka členov výdatne „dúchala do krajanskej jarmočnej pohody“, vnímali ako príjemný a osviežujúci prvok na jednom z najväčších sviatkov slovenského folklórneho kumštu. Počas tretieho augustového víkendu sa Jurgovčania predstavia na domácej pôde, keďže v nedeľu 21. augusta Spolok Slovákov v Poľsku pozýva na XXXV. prehliadku krajanských dychových hudieb.

Sviatok dychových hudieb sa začína v nedeľu 21. augusta slávnostnou slovenskou svätou omšou od 11.00 h v rímsko-katolíckom kostole v Jurgove. Od 12.30 h sa obcou pohne tradičná paráda dychových hudieb – už typický sprievod obcou, významne dotvárajúci kolorit prehliadky. Tá sa začne od 13.30 h slávnostným otvorením, v rámci ktorého sa predstaví mažoretkovo-hudobný súbor Trend z Prievidze a dychovka Maguranka z Kanianky na Slovensku.

Následne sa začne koncert dychových hudieb z Jurgova, Kacvína, Krempách, Novej Belej, Nižných Lápš, Vyšných Lápš, Podvlka a Malej Lipnice, ku ktorým sa pripojí aj dychovka zo Spišskej Belej. Súčasťou hudobno-umeleckého programu dňa budú aj vystúpenia folkloristov – FS Spiš z Novej Belej a FS Hajduky z Vyšných Lápš. Záverečné finále festivalu v Jurgove obstarajú FS z Jurgova a koncert dychovky Maguranka z Kanianky.

 

Festival dychových hudieb v Jurgove finančne

podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.