Dychovým hudbám Slovákov v Poľsku tlieskal vo Vyšných Lapšoch aj Igor Furdík

Počas prvého septembrového víkendu zavítal medzi krajanov v Poľsku Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), v sprievode Miliny Sklabinskej, pracovníčky odboru politického a teritoriálneho ÚSŽZ. Medzi Slovákmi na poľskej časti Spiša a Oravy strávili dva dni, počas ktorých navštívili významné kultúrno-spoločenské podujatie Slovákov v Poľsku vo Vyšných Lapšoch a oboznámili sa aj so životom a aktivitami Slovákov v oravskej časti Poľska v Podvlku.

V nedeľu 6. septembra sa delegácia zdržiavala na Spiši. V poobedňajších hodinách najskôr navštívili barokový kostol sv. Petra a Pavla vo Vyšných Lapšoch s dodnes zachovanými slovenskými nápismi na krížovej ceste, kde bola odslúžená svätá omša v slovenskom jazyku. Následne sa v sprievode Ľudomíra Molitorisa, generálneho tajomníka Spolku Slovákov v Poľsku (SSP),  Ivana Škorupu,generálneho konzula Slovenskej republiky v Krakove, malopoľského vojvodu Jerzyho Millera, splnomocnenkyne vojvodu pre národnostné a etnické menšiny Marty Kowalczykovej, predstaviteľov krajanského hnutia a necelej desiatky dychových hudieb, ktoré prešli cez obec ako živá pozvánka na podujatie, spoločne zúčastnili na XXXIV. ročníku Prehliadky krajanských dychových hudieb v priestoroch miestneho amfiteátra. Tu sa predseda ÚSŽZ I. Furdík prihovoril krajanom, ktorým poďakoval za udržiavanie tradícií a poprial veľa síl i úspechov v ďalšej práci.

V nedeľu vo večerných hodinách strávili delegáti v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej, ktoré bolo vybudované o. i. aj s finančnou podporou ÚSŽZ, pričom do neskorých hodín viedli neformálne rozhovory s gen. tajomníkom SSP Ľ. Molitorisom i podpredsedom SSP a zároveň vedúcim spomínaného slovenského centra Jozefom Majerčakom.

Počas pondelka 7. septembra navštívili predstavitelia ÚSŽZ v sprievode gen. tajomníka Ľ. Molitorisa a redaktorky časopisu Život M. Majerikovej-Molitoris Oravu, konkrétne sa zastavili v obci Podvlk, kde bol objektom ich záujmu Slovenský dom, zrekonštruovaný taktiež s finančnou pomocou ÚSŽZ. Vo vynovenom dome privítali hostí zo Slovenska predstavitelia Slovákov žijúcich na poľskej časti Oravy – podpredseda SSP a predseda miestnej skupiny v Jablonke Ján Bašisty, predsedníčka Obvodného výboru SSP na Orave Genovéva Prilinská a vedúca Slovenského domu v Podvlku Božena Bryjová.

Predstavitelia ÚSŽZ si so záujmom obzreli celý objekt, pričom sa zaujímali o početnosť krajanskej komunity v obci i činnosť krajanskej klubovne. S uznaním ocenili precízne prevedenie rekonštrukcie, zachovanie slovenských artefaktov ako trámu so slovenským nápisom, či štyristoročnej listiny s vymedzením chotára v slovenskom jazyku, ako aj ekologický prístup pri zachovaní hniezda pre bociany, ktoré sa už stali symbolom slovenskej podvlčianskej klubovne.

Krajania sa zasa zaujímali predovšetkým o možnosť podpory ÚSŽZ pri výstavbe pre Slovákov z Oravy potrebného slovenského kultúrneho stánku v Jablonke.

V závere návštevy predstavitelia ÚSŽZ zapísali niekoľko myšlienok aj do pamätnej knihy Slovenského domu. Predseda I. Furdík Podvlčanom poprial:Nech tento dom dobre slúži tunajším ľuďom a nech je pre nich povzbudením pri udržiavaní ich slovenskosti.“ K jeho želaniu sa pridala aj M. Sklabinská: „Podvlčanom, ako aj všetkým Slovákom v Poľsku, patrí náš veľký obdiv za to, ako chránia a rozvíjajú slovenskú kultúru. Nech sa Vám v tom darí aj v budúcnosti!

 

MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS

Foto: autorka