ECAV na Slovensku pozýva krajanov na IV. evanjelické cirkevné dni

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku organizuje v tomto roku v poradí už IV. evanjelické cirkevné dni. Ich program sa v dňoch 27.-29. júna 2014 uskutoční vo viacerých tematických celkoch v Spišskej Novej Vsi.

Podobne ako pred dvoma rokmi, keď  III. evanjelické cirkevné dni hostil Lučenec (vo Veľkom Krtíši sa konala v ich preddverí aj Konferencia slovenských evanjelikov zo zahraničia), aj tentoraz očakávajú organizátori programov účasť i vystúpenia krajanov – slovenských evanjelikov zo zahraničia.

V trojdňovom scenári čakajú na návštevníkov okrem služieb božích, večere Pánovej či rôznych kultúrno-duchovných aktivít, aj reprezentačné pásmo ECAV na Slovensku, hudobné koncerty, divadelné predstavenia, programy detí vrátane detskej besiedky, prezentácie evanjelických škôl, tvorivé dielne detí, výstavy, tržnica duchovných možností či reprezentatívna prezentácia vydavateľstva Tranoscius.

Rámcový program IV. evanjelických cirkevných dní je k nahliadnutiu vo fotogalérii.