Eurovoľby 2014: Ako voliť, ak ste Slovák žijúci v zahraničí?

Voľby 2014 do Európskeho parlamentu začínajú 22. mája. Na Slovensku sa uskutočnia v sobotu, 24. mája. Slováci, ktorí sa v sobotu 24. mája počas volieb do Európskeho parlamentu budú nachádzať v zahraničí, môžu voliť. To však len v tom prípade, ak sa nachádzajú na území členských štátov Európskej únie.

Vysvetľuje Eva Chmelová, zapisovateľka Ústrednej volebnej komisie: „To znamená, že boli dopísaní do zoznamu voličov v týchto členských krajinách. Na základe spätnej informácie na Slovensku boli vyškrtnutí zo zoznamu voličov. Môžu voliť kandidátov za príslušnú krajinu, v ktorej žijú a kde sa nachádzajú.“ Ak splnia požiadavky zákona o voľbách do Európskeho parlamentu v krajine, v ktorej momentálne žijú. Podmienkou je však trvalý pobyt na území tej ktorej členskej krajiny. „Ostatní, ktorí sa nachádzajú mimo členskej krajiny Európskej únie zo zahraničia alebo v zahraničí voliť nemôžu.“

Ak chce Slovák žijúci v zahraničí voliť slovenských kandidátov, musí prísť na Slovensko. Voliť poštou, či prostredníctvom veľvyslanectva nemôže. Do zoznamu voličov na voľby v jednotlivých členských krajinách sa bolo možné dopísať do 14. apríla tohto roku. Podľa Evy Chmelovej prostredníctvom volieb do európskeho parlamentu majú občania únie možnosť ovplyvňovať verejný život na území krajiny, v ktorej žijú. Majú možnosť voliť politickú stranu podľa jej programu. „Slovensko sa, zrejme, bude musieť ešte dopracovať k svojim politickým stranám, ktoré budú mať svoj stály program a ktoré možno presvedčia voličov,“ hovorí zapisovateľka Ústrednej volebnej komisie, ktorá je zároveň riaditeľkou Odboru volieb, referenda a politických strán na Ministerstve vnútra. „Ostatné krajiny Európskej únie, ktoré majú svoje stále politické strany s dlhoročnou tradíciou, nemajú problém pritiahnuť voličov. Tí totiž vedia, čo v európskom parlamente tieto strany presadzujú.“

Pri ostatných prezidentských voľbách na Slovensku došlo k prípadu, keď jeden občan mohol voliť vďaka občianskemu preukazu a dvom pasom tri razy. Ministerstvo vnútra prijalo opatrenia aj pre voľby do európskeho parlamentu, v ktorých je takisto možné voliť s cestovným dokladom. Eva Chmelová však upozorňuje: „V deň volieb je možné zapísať do zoznamu voličov občana, ktorý v ňom nie je zapísaný, pretože žije v zahraničí na základe predloženého cestovného dokladu iba v tom prípade, ak má trvalý pobyt mimo územia Európskej únie.“ Okrsková volebná komisia si na určenom telefónnom čísle cez register obyvateľov overí, či tento občan na území Slovenskej republiky skutočne nemá trvalý pobyt. Zapisovateľka Ústrednej volebnej komisie dodáva: „Následná kontrola vylúči, že by jeden občan Slovenskej republiky mohol voliť s viacerými cestovnými dokladmi.“

Zdroj: TASR, RSI – RTVS