Eva Husáriková, insitná maliarka z Kovačice, vystavuje maľby sviatočné i všedné v Kalabe

Insitné umenie Slovákov vo Vojvodine sa desaťročia radí k elitným prejavom autentickej a jedinečnej kultúry zrodenej, rozvíjajúcej sa a starostlivo pestovanej krajanmi v slovenskom svete v prajnom podhubí ich domovského štátu. Insitný kumšt s jeho nadčasovou umeleckou stopou príjemne, pôsobivo a úprimne, pričom s pridanou hodnotou „reálnej dokumentaristiky“ krehko ovlaží dušu, prirodzene poučí myseľ, poľudští. V haravare, žiaľ, až pričasto bezostyšnými výtvormi na hranici stupídností podkladajúcej sa – vraj modernistickej „pakultúry“, práve z bezprostrednosti naivného maliarstva „neštudovaných prirodzených autorít“ prýšti oné kýžené nestrojené krásno harmonizované neriadenými estetickými súradnicami a, čo je podstatné, aj umelecko-etickým kánonom. Aké príznačné, určujúce a charakteristické aj pre tvorbu EVY HUSÁRIKOVEJ, kovačickej rodáčky, jednej z najvýznamnejších a najosobitejších predstaviteliek jedinečnej a neopakovateľne inšpirujúcej insity našich vojvodinských Slovákov. Vernisážou svojich diel vo štvrtok 27. septembra 2018 v bratislavskom Kalabe na Zámockej ulici o 18.30 h sa farebný svet pani Evy s celou jeho privrávajúcou sa vľúdnosťou opäť navracia do hlavného mesta Slovenska.

„V dnešnej dobe používame pojem legenda relatívne často najmä vo sfére šoubiznisu. Eva Husáriková a jej tvorba si toto označenie však právom zasluhuje. Jej tvorba patrí ku klasickej naivnosti a voľne nadväzuje na klasiku Zuzany Chalupovej, ktorá preslávila kovačické insitné maliarstvo vo svete. Dnes v insitnej tvorbe autorov slovenskej menšiny môžeme vidieť rozličné modernistické prístupy či už vo forme minimalizmu, ba aj so snovými a fantasy-motívmi,“ píše sa v pozvánke Kalabu, charakterizujúc umeleckú tvorbu Eva Husárikovej.  „Eva Husáriková sa drží svojho okolia, tradície svojho regiónu, jej prežívania či motívmi detstva. Vo svojich dielach zaznamenáva kovačický deň bežný i sviatočný, ktoré podáva na obraz tak, ako si ich pamätá, ako ich jej oko zachytí. Sme radi, že pripravovanú výstavu v Kalabe príde osobne otvoriť vo štvrtok 27. septembra 2018 o 18.30 h v Kalabe na Zámockej 5.“

Keď v októbri 2013 prezentovala v Dvorane Ministerstva kultúry SR v Bratislave Galéria Babka Kovačica účasťou autorov vskutku ojedinelú a reprezentatívnu výstavu s názvom Slovenské insitné umenie zo Srbska, v publikácii, predstavujúcej celú šírku naivného umenia kovačickej školy, jej vydavateľ – Nadácia Babka Kovačica, priblížila Evu Husárikovú, jednu zo 64 umelcov obsiahnutých v knižôčke, touto charakteristikou:

EVA HUSÁRIKOVÁ  (dievocké Čížiková) sa narodila v roku 1942 v Kovačici. Základnú školu ukončila v rodnom meste. S manželom Jánov má synov Janka a Martina. Maľuje od svojej mladosti, povzbudená tvorbou svojej staršej sestry Alžbety Čížikovek. Po prvýkrát vystavovala v rámci podujatia Kovačický október v roku 1969. Okrem olejomalieb robí aj grafiky a pastel. Vo svojej tvorbe sa inšpiruje folklórnymi motívmi, témami z každodenného života, detailmi z ročného a životného cyklu sviatkov, biblickými motívmi. Okrem toho, maľuje aj zátišia. Tvorba tejto autorky má osobitnú etnografickú hodnotu. Je členkou Galérie insitného umenia v Kovačici, Galérie výtvarných samoukov v Trebni (Slovinsko) a Múzea insitného a marginálneho umenia v Jagodine. Mala veľký počet samostatných (približne tridsať) a kolektívnych (vyše tristo) výstav. Za svoju prácu dostala ocenenia.

A Eva Husáriková z predsa len odlišného, poetickejšieho pohľadu. Slovami Márie Šmihulovej, kurátorky výstavy diela umelkyne, ktorá sa konala v júli 2007 v Galérii Salla terena v Prezidentskom paláci v Bratislave pri príležitosti 40. výročia tvorby kovačickej rodáčky:

„Maliarska tvorba Evy Husárikovej – plná radosti a oslavy dedinského života – prináša, i keď si to snáď ani sama autorka neuvedomuje, aj inú veľmi vzácnu výpoveď – etnografickú. Je typická tým, že veľmi autenticky a pôsobivo maľuje kovačické kroje. Málokto z kovačickej maliarskej enklávy má taký zmysel pre detail ako práve ona. S tým najjemnejším štetôčkom veľmi trpezlivo dotvára výšivky a čipky na honosných sviatočných i všedných pracovných krojoch. Krojované postavičky s výraznými červenými lícami umiestňuje na obraze do bohato dekorovaného interiéru sedliackej izby, no najčastejšie vytvára figurálne kompozície ľudí a domácich zvieratiek pri práci na poli, v záhrade či na dvore. Maľuje svadby a iné dedinské udalosti, tradície a obyčaje. S bohatou fantáziou stvárňuje náboženské a biblické témy. Ich príbehy umiestňuje do kovačického prostredia a vkladá do nich svoje rukopisné znaky a symboly.“

Naozaj niet lepšej pozvánky na aktuálnu výstavu obrazov výnimočnej a pokornej dámy slovenskej insity z Kovačice – ráčte do bratislavského Kalabu – za dotykom krásna, poetickosti, kumštu a ľudskosti! Pretože najmä s týmito vnuknutiami všetkých zmyslov sa snúbi tvorba pani Evy Husárikovej.

Bratislavskú vernisáž v Kalabe vo štvrtok o 18.30 h otvorí Pavel Babka z Galérie Babka v Kovačici.  Štvrtkový večer spríjemní hudobný vstup v podaní Adriany Corchisovej, sólistky folklórneho súboru Cerovina, ktorý sa radí k jedným z najlepších folklórnych súbor slovenskej menšiny v Rumunsku. Pôsobí v Bihorskej oblasti v Rumunsku.  

 

Na titulnej fotografii:

Eva Husáriková, jedna z kľúčových predstaviteliek fenoménu kovačického insitného umenia našich Slovákov vo Vojvodine, v máji 2014 v deň slávnostného otvorenia zrekonštruovaného Domu Martina Jonáša v Kovačici.

Snímky vo fotogalérii:

Eva Husáriková a Zuzana Vereská (vľavo) patria v súčasnosti k najvýraznejším predstaviteľkám ženskej časti slávnej kovačickej školy naivného kumštu.

Z diela Evy Husárikovej: Dievča z Kovačice, olejomaľba, 2001.

FOTO: ĽUDO POMICHAL

 

VIAC INFORMÁCIÍ:

www.krajanskyinstitut.sk

mobil:   +421 905 402 560

www.kalabcentrum.sk 

www.slovacivrumunsku.sk