Evanjelici v Prahe oslávili 70. výročie založenia cirkevného zboru

Členovia Slovenského evanjelického augsburského vyznania cirkevného zboru z Prahy si koncom februára pripomenuli 70. výročie založenia. Pri tejto príležitosti sa stretli v kostole Svätého Michala v Jirchářích, kde si jubileum pripomenuli aj so svojim farárom, Mariánom Čopom.

Na podujatí bola aj Ingrid Slaninková, redaktorka Radio Slovakia International RTVS, ktorá pripomienkovú udalosť zaznamenala v reportáži v pravidelnom cykle Slováci vo svete vysielanom v RSI RTVS.

Stiahnuť audio súbor