Evanjelici v Starej Pazove slávia 245. výročia príchodu Slovákov

Milá slávnosť sa v poslednú júnovú nedeľu – 28. 6. 2015 – uskutoční v jednom z kľúčových prostredí Slovákov vo Vojvodine. Pozýva na ňu s mottom Až potiaľto pomáhal nám Hospodin (1S 7, 12) Mgr. Igor Feldy, zborový farár a Ján Havran, zborový dozorca Slovenskej evanjelickej a. v. cirkevného zboru v Starej Pazove.

Pri príležitosti 245. výročia príchodu Slovákov evanjelikov do Starej Pazovy a posviacky budov – kostola, novej fary, fary Ústredného archívu SEAVC I. Feldy a J. Havran pozývajú na slávnostné služby Božie v nedeľu 28. júna 2015 so začiatkom o 10.00 h. Súčasťou slávnostného dňa budú aj ďalšie rôzne podujatia a udalosti v Starej Pazove.