Evanjelici z Prahy po stopách spoločnej česko-slovenskej histórie

Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Českej republike, konkrétne Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe, ako aj evanjelici v Česku i na Slovensku, nezabúdajú na úprimnú pripomienku prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov, ktorého storočnicu a inšpiratívny odkaz, hoci už v novom formáte bratského súžitia a pozitívne obohacujúceho partnerstva dvoch samostatných štátov, si pripomíname v tomto roku. Je to práve pražský zbor slovenských evanjelikov, členovia ktorého sa podujali zorganizovať trojdňovú podnetnú a myšlienkovým obsahom obzvlášť pozoruhodne zameranú trojdňovú exkurziu s názvom Po stopách osobností a udalostí spoločnej česko-slovenskej histórie. Podujatie profilované významným duchovno-poznávacím a kultúrnym aspektom a národno-vlasteneckým cítením, pre slovenských evanjelikov tak príznačnými črtami, sa koná v dňoch 28.-30. septembra 2018.

Slovenskí evanjelici z Prahy a ich priatelia počas rozšíreného víkendu postupne navštívia doslova emblematické a z pohľadu vytvárania slovenských dejín priam mýtické miesta: Kopčany (obec, z ktorej pochádzali rodičia T. G. Masaryka), Hlboké (pamätná fara, na ktorej prišlo k zhode uzákonenia „Štúrovej slovenčiny“), Brezovú pod Bradlom (s výstupom na Bradlo, miesta posledného odpočinku M. R. Štefánika), Košariská (miesto narodenia a Múzeum M. R. Štefánika), Starú Turú a Myjavu, pri spiatočnej ceste v nedeľu si uctia pamiatku na A. Dubčeka pri pomníku na mieste jeho tragickej nehody na diaľnici blízko Humpolca).

Jedným z duchovných vrcholov a knižno-estetických zážitkov počas exkurzie očakáva jej účastníkov na evanjelických a. v. službách Božích v nedeľu 30. septembra v Brezovej pod Bradlom, počas ktorých evanjelici z Prahy predstavia dielo BIBLIA 100. Ide o exkluzívne spoločné vydanie Biblie so slovenským evanjelickým a českým ekumenickým prekladom Písma svätého. Na vydaní Biblie 100 sa podieľali Evanjelická a. v. cirkev v Českej republike, Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a Českej biblickej spoločnosti. Ako informuje Janka Haluková, presbyterka Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Prahe a členka Spoločnosti M. R. Štefánika, unikátny text doplňujú predhovory predstaviteľov oboch cirkví a popis histórie vzniku každého z týchto prekladov.

BIBLIA 100 je vydaná v jubilejnom roku 25. výročia obnovenia Evanjelickej cirkvi a. v. v Českej republike a 100. výročia vzniku Československej republiky.