Evanjelický farár Attila Spišák v RSI RTVS: Komlóšania pomáhajú utečencom aj krajanom

Zrejme najdiskutovanejšou témou v súčasnosti sú utečenci. Hovoria o nich politici, média a ich životné príbehy nenechávajú ľahostajných ani obyčajných ľudí. K problematike utečencov v týchto dňoch citlivo pristupujú aj Slováci žijúci v maďarskom Slovenskom Komlóši. Pomáhajú migrantom prechádzajúcim maďarsko-srbskú hranicu, ktorá je od ich mesta vzdialená približne 20 kilometrov.

Komlóšsky evanjelický farár Attila Spišák prezradil, že pomáhajú nielen utečencom, ale aj krajanom, ktorí sa ocitnú v núdzi. Viac o tom hovorí v interview s Ingrid Slaninkovou, redaktorkou Radia Slovakia International RTVS.

Stiahnuť audio súbor

 

O aktivitách evanjelického farára Attilu Spišáka

čítate aj na portáli SLOVENSKÉ ZAHRANIČIE:

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1495/slovenski-evanjelici-pomahaju-utecencom-v-madarsku