Expertná komisia Slovákov žijúcich v zahraničí o smerovaní a prioritách krajanskej politiky

V roku 2017 (3. decembra) sa uskutočnilo prvé neformálne zasadnutie Expertnej komisie Slovákov žijúcich v zahraničí pozostávajúcej z odborníkov v širokospektrálnej krajanskej problematike. Na bratislavskom stretnutí, ktoré organizovalo Svetové združenie Slovákov v zahraničí (SZSZ) v súčinnosti s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), sa zišli poprední predstavitelia krajanského spolkového života z prostredí slovenských národnostných menšín v štátoch strednej a juhovýchodnej Európy, krajanských komunít v západnej Európe a zámorí, ako aj zo Slovenska.

Nosnou témou zasadnutia bolo posilňovanie spolupatričnosti medzi krajanskými komunitami navzájom a vo vzťahu k materskému Slovensku i hľadanie nových prístupov pri upevňovaní národného povedomia. V podobnom formáte (okolo 30 odborníkov z desiatky štátov z krajanského sveta a Slovenska) sa v piatok 25. októbra 2019 uskutoční v priestoroch bratislavského Hotela Nivy 2. zasadnutie Expertnej komisie zahraničných Slovákov a odborníkov zo Slovenska.

V programe zasadania bude obsiahnutý hodnotiaci aspekt za obdobie uplynulých dvoch rokov, ako aj vízie zefektívnenia a skvalitnenia priorít politiky SR vo vzťahu ku krajanom, a to aj v nastavení troch novo zriadených odborných komisií Slovákov žijúcich v zahraničí, ktoré sa v roku 2019 stali poradnými orgánmi predsedu ÚSŽZ: Kultúrnej komisie Slovákov žijúcich v zahraničí (inauguračné zasadnutie sa uskutočnilo 17. mája v Bratislave), Školskej komisie Slovákov žijúcich v zahraničí (inauguračné zasadnutie 5. septembra v Banskej Bystrici) a Komisie pre médiá a vydavateľskú činnosť (inauguračné zasadnutie 24. septembra v Košiciach).

Na zasadnutí expertnej komisie, ktorej predsedajú Vladimír Skalský, predseda SZSZ, a Ján Varšo, predseda ÚSŽZ, sa očakáva k nastoleným témam tvorivá diskusia.

 

Na titulnej fotografii:

Zľava: Ján Varšo a Vladimír Skalský počas 1. zasadnutia Expertnej komisie Slovákov žijúcich v zahraničí a odborníkov zo Slovenska v decembri 2017 v Bratislave.