Fašiangová zábava v New Yorku

Počas   fašiangov sa konalo množstvo zábav, plesov a stretnutí s motívom pripomenúť si zvyky, tradície a folkloristiku, ktoré sme zdedili s tým najlepším, úmyslom a posolstvom od našich predkov. Prirodzene, že pohodovú atmosféru veselenia si užívali aj Slováci v zahraničných komunitách.

Fašiangovú zábavu mali aj Slováci žijúci v New Yorku, ktorú pre nich zorganizoval  Zbor slovenského katolíckeho Sokola. Nechýbala na nej slovenská hudba, ale ani fašiangové jedlo – najmä  vyprážané  šišky, fánky, niekde nazývané kraple, alebo pampúchy.  Ozdobou  fašiangovej  slávnosti  boli  aj poľovnícke  trofeje. O podujatí hovoril pred mikrofónom Eleny Fedorkovej, spolupracovníčky Radia Slovakia International, najskôr  predsedu zboru Ladislav Korček. 

Stiahnuť audio súbor