Festival českej a slovenskej tvorby pre deti

V októbri – Mesiaci českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti – organizuje občianske združenie BONA FIDE so sídlom v Prahe v dňoch 5.-23. októbra 2015 postupne v troch mestách – Zvolene, Prahe a Piešťanoch Festival českej a slovenskej tvorby pre deti. Ako informuje Viera Kučerová z BONA FIDE, projekt, ktorý sa koná pod záštitou ministra kultúry Českej republiky Daniela Hermana, má ambíciu tvorivým a nekonvenčným spôsobom osloviť deti v predškolskom a školskom veku a podnietiť ich záujem o knižnú tvorbu, divadelné a bábkoherecké umenie, recitáciu diel obľúbených českých a slovenských autorov, čaro knižnej ilustrácie a ďalšie umelecké prejavy prelínajúce sa s fenoménom slova, osobností histórie, literatúry a umenia.

Keďže program projektu v troch mestách je vskutku rozsiahly a rozmanitý (okrem OZ BONA FIDE sa na ňom ako hlavní organizátori podieľajú Mestská knižnica mesta Piešťany a Krajská knižnica  Ľ. Štúra Zvolen – s podporou Ministerstva kultúry ČR, Úradu vlády SR a Magistrátu hl. mesta Prahy), odporúčame vám pozrieť si plagát v prílohe s podrobným obsahom festivalu.

 

PROGRAM  FESTIVALU