Festival v Banke: bohatstvo Slovače v Maďarsku

Kapitál v tom najkrajšom zmysle slova: klenoty, duchovné hodnoty a potenciál. To je potešenie v prírodnom amfiteátri pri banskom jazere prameniace z úcty k našim predkom a predstavuje jedinečné vzdávanie holdu pestovateľom našich folklórnych tradícií.

Zväz Slovákov v Maďarsku, Slovenská samospráva Novohradskej župy, miestna a slovenská národnostná samospráva v Banke (Bánk), ako aj Združenie novohradských a hevešských Slovákov vás srdečne pozývajú na 18. Celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku a na 48. Novohradské národnostné stretnutie, ktoré sa uskutočnia 27. júla 2014 v obci Banka.

Program je venovaný 100. výročiu vypuknutia 1. svetovej vojny.

www.oslovma.hu/XXX/BankSL14.pdf

15.30 Odhalenie busty Banskej nevesty vo dvore Dedinského múzea

16.00 „Nezabúdame a ďakujeme“

Folklórna bohoslužba v miestnom evanjelickom kostole

17.00 Krojovaný sprievod od kostola k prírodnému javisku

17.30 Slávnostné otvorenie – predseda ÚSŽZ Igor Furdík

17.45 „Keď mi prišla karta narukovať…“

– galaprogram slovenských súborov z Maďarska a zo Slovenska

         Folklórna skupina – Banka

         Folklórna skupina Dobrona – Dobrá Niva

         Folklórna skupina Zornica – Jača

         Folklórny súbor Veľká Bukovinka – Répašská Huta

         Folklórna skupina Rozmarín – Veňarec

         Folklórny súbor Pannónia – Malá Tarča

         Folklórny súbor Lipa – Budapešť

         Spevácky zbor Čabianska ružička – Békešská Čaba

         Folklórna skupina – Pišpek

         Heligonkári – Klenovec

         Spevácke skupiny z Čívu, Mlynkov a Novohradu

         Ľudová hudba Svrčkovci – Šalgótarján

         Citarista Alexander Szőke – Malá Nána

20.00 „Folklórne pozdravy“

         Folklórny súbor Palóc – Szécsény

         Folklórny súbor Ipeľ (Ipoly) – Mihálygerge

         Ľudová hudba Svrčkovci – Šalgótarján

         Folklórny súbor Mladosť – Banská Bystrica

 

Sprievodné podujatia:

– „Za cisára a za vlasť!“ – Výstava fotografií o pomníkoch padlým v 1. svetovej vojne

– jarmok ľudových remesiel

– slovenské gastronomické špeciality

 

IMRICH FUHL, www.oslovma.hu

Foto: autor


PLAGÁT PODUJATIA A POZVÁNKA