Folkloristi z Chorvátska, Srbska a Rumunska na XVIII. Južnoslovenské slávnosti do Duloviec

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prijal v utorok 13. mája 2014 na pôde úradu Štefana Caletku, starostu obce Dulovce a Máriu Rusňákovú z organizačného výboru XVIII. Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností v Dulovciach. Hostia informovali predsedu ÚSŽZ o stave príprav Južnoslovenských folklórnych slávností, ktoré sa pravidelne uskutočňujú aj s účasťou folkloristov z krajanského zahraničia v obci s okolo 1800 obyvateľmi v okrese Komárno.

V posledný júlový „rozšírený víkend“ s mimoriadnou pozornosťou obyvateľov i návštevníkov Duloviec dodávajú obci folkloristický šarm najmladší nositelia ľudových tradícií, zvykoslovia a rozmanitosti farieb, tónov, hlasov a tanečných kreácií na podujatí, rámcovanom významnou spoluorganizátorkou účasťou ÚSŽZ. Igor Furdík sa v tejto súvislosti zaujímal o programovú i obsahovú dramaturgiu tohtoročných Južnoslovenských slávností, ktoré sa uskutočnia od piatka do nedele v dňoch 25.-27. júla. Štefan Caletka ho oboznámil s niektorými konkrétnymi predstavami a zároveň i novinkami, cieľom ktorých je dodať podujatiu nielen zaujímavejšiu tematickú folkloristickú nasýtenosť, ale aj spoločensko-kultúrny dosah tak v rámci okresu Komárno, ako aj celého Podunajského regiónu.

V piatok 25. júla plánujú organizátori XVIII. Južnoslovenských slávností otvorenie folklórneho festivalu, v sobotu bude pokračovať vystúpeniami jednotlivých súborov, kým vo večerných hodinách vyvrcholia v sobotu slávnosti galaprogramom. Avšak už od piatka až do nedele budú tak v obci Dulovce, ako aj v okresnom meste Komárno  na programe rôzne sprievodné podujatia, ktoré významne obohatia tohtoročné Južnoslovenské slávnosti.

Z radov krajanov bola Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí  v tomto roku podporená účasť detských a mládežníckych folklórnych súborov z Chorvátska, Srbska a Rumunska. Tvorivosť farbistého, scénami objavného a aj tematicky rozmanitého folklórneho fundamentu z týchto krajín budú prezentovať  MS Meďjurič (Chorvátsko), detský folklórny súbor Ratolesť z obce Aradáč –  minuloročný víťaz súťaže Zlatá brána v Kysáči, Detský a folklórny súbor z obce Pivnica (oba Srbsko) a Detský folklórny súbor Sálašan z Nadlaku (Rumunsko).