Folkloristi zo súboru Poľana v Brne slávili 70: Ján Varšo zablahoželal aj Pamätnou medailou ÚSŽZ

V sobotu 12. októbra 2019 sa v Sono music centre v Brne uskutočnil koncert Vysokoškolského súboru ľudových piesní a tancov Poľana, ktorý svoju činnosť od založenia (1949) zameriava výhradne na slovenské ľudové umenie. Program predstavil vývojovú cestu súboru, ktorý vznikol z iniciatívy Slovákov, ktorí prišli po vojne študovať na vysoké školy do Brna. Na oslavách 70. výročia vzniku Poľany sa zúčastnil aj Ján Varšo, predseda ÚSŽZ, ktorý ocenil úsilie súboru v Brne a jeho vedúcej Petre Vaňkovej odovzdal Pamätný list a medailu ÚSŽZ.

K významným zakladateľom súboru Poľana patrí legenda podpolianskej piesne pán profesor Milan Križo, ktorý v tomto roku oslávil životnú deväťdesiatku. Publikum si vypočulo zo zvukového záznamu jeho postrehy, po ňom aj výpovede ďalších vedúcich a členov súboru, ktorí ovplyvnili chod umeleckého telesa.

Hoci je v Brne Poľana geograficky izolovaná od autentických folklórnych prameňov, ktoré vo svojom repertoári spracováva, súbor sa neustále snaží prekonávať túto bariéru nadväzovaním kontaktov a intenzívnou spoluprácou so slovenskými choreografmi. Príkladom je dlhodobá spolupráca so Stanislavom Udermanom, rodákom z Hornošarišských Raslavíc, Tatianou Knížkovou z Horehronského Telgártu alebo Pavlom Gažom z Detvy. Mnohé z choreografií týchto autorov si na javisku zatancovali aj staršie generácie súboru, javisko však roztancovala aktuálna generácia folkloristov, ktorá sa zamerala na folklór obcí Čierny Balog, Hriňová, ale aj na rusínske tance z regiónu Horné Považie a maďarské spevy a tance z regiónu  Abov.

Plná sieň nadšených ctiteľov tohto umeleckého folklórneho telesa sa prostredníctvom video záznamov mala možnosť bližšie poinformovať o zážitkoch, ktoré sú súčasťou zájazdov členov súboru.  Súbor sa snaží každoročne zúčastňovať aspoň jedného zahraničného festivalu, aby sa tak prezentoval aj mimo domáceho pódia a načerpal impulzy k ďalšej práci.

Pri tejto príležitosti udelil Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Pamätnú medailu ÚSŽZ za 70-ročnú organizovanú spolkovú činnosť, ktorá početným generáciám vysokoškolákov z brnianskych vysokých škôl vštepila lásku k slovenskému folklóru – k tradičnej ľudovej hudbe, spevu, tancu, autentickým krojom a životu, zvykom a obyčajam jednotlivých slovenských lokalít, čím kontinuálne prispievala k zveľaďovaniu dobrých vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi.