Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve sa v roku 2020 neuskutočnia – organizátori ich presunuli na budúci rok

Pandémia COVID-19 spôsobila, že z kalendárov kultúrnych podujatí na rok 2020 sú, žiaľ, iba nič nehovoriace zdrapy papiera. Niektoré organizátori presunuli na neskorší termín, iné zrušili úplne. „Folklórne slávnosti pod Poľanou, pre ktoré bol v Detve vyhradený druhý júlový víkend, sa tento rok konať nebudú," informuje na webovej stránke mesta Detva jej  primátor Ján Šufliarský. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí je jedným zo spoluorganizátorov tradičnej prehliadky našich folkloristických tradícií a zvykoslovia. Či už v prezentácii krajanských súborov v speve, hudbe a tanci v dramaturgii Krajanskej nedele, alebo kultúrno-gurmánskych zážitkov pre návštevníkov slávností v Detve na obľúbenom Krajanskom dvore.

Vedenie mesta Detva sa podľa slov Jána Šufllarského takto rozhodlo aj na základe odporúčaní programovej rady a organizačného výboru Folklórnych slávností pod Poľanou. Ešte koncom marca v Detve uvažovali o náhradnom termíne, no dlhotrvajúca nepriaznivá situácia v súvislosti so šírením koronavírusuCOVID-19 spôsobila, že svoj postoj museli prehodnotiť.  K rozhodnutiu prispeli aj konzultácie s partnermi slávností, ktorí sami budú mať ťažkosti a prípadné financovanie folklórneho podujatia nebude tento rok ich prioritou. "Musíme hlavne dbať na zdravie a životy obyvateľov nášho mesta a účastníkov slávností, ktorým už nesmie hroziť žiadne riziko nákazy koronavírusom," doplnil primátor mesta.

Jubilejný 55. ročník Podpolianskych folklórnych slávností v Detve sa podľa primátora Jána Šufliarského presúva na budúci rok, mali by sa uskutočniť, tak ako obyčajne, počas druhého júlového víkendu (9. – 11. júla 2021). Aj program,  pripravený na tento rok, sa presunie na slávnosti o rok.

Mesto by chcelo tento čas využiť, okrem väčšej údržby amfiteátra, aj na vybudovanie lepších podmienok pre účinkujúcich. Chce postaviť nové zariadenie, v ktorom budú WC pre mužov a ženy, sprchy a tiež šatne. Podľa vyjadrenia primátora mesta Detva Jána Šufliraského novú budovu postavia v mieste súčasných toaliet pre účinkujúcich, ktoré už nevyhovujú hygienickým štandardom.

ZDROJ: detva.sk, ÚSŽZ