Folklórne slávnosti v Dulovciach napísali úspešnú pätnástu kapitolu

Neveľká, iba 1 800 obyvateľov čítajúca obec Dulovce v okrese Komárno, oslávila počas víkendu 23. – 24. júla 2011 svoje malé folkloristické jubileum. Už po pätnásty raz privítala účastníkov Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností, ktoré sa konali pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča.

"Obrázok

"Obrázok

Program v amfiteátri otvoril v sobotu podvečer Milan Vetrák, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, v prítomnosti predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu, starostu obce Dulovce Štefana Caletku, predsedu Miestnej organizácie Matice slovenskej v Dulovciach Štefana Ježa a ďalších hostí. M. Vetrák v príhovore zdôraznil význam pestovania tvorivých folkloristických tradícií v prostredí detí a mládeže, čím sa otvára nielen priestor na ich umeleckú prezentáciu, ale ich prostredníctvom sa do vedomia divákov a priaznivcov prirodzeným spôsobom implementuje vzťah k slovenskosti, našej kultúre a k duchovnému bohatstvu slovenského národa. Obzvlášť pozoruhodnou a ocenenia hodnou je už samotná skutočnosť, že Južnoslovenské detské a mládežnícke slávnosti v Dulovciach sa aj v roku svojho jubilea tešili stále väčšej obľube v prostredí slovenského ostrovčeka v okrese, v ktorom prevažujú obce a mestá s dominantným obyvateľstvom maďarskej národnosti. Na druhej strane je to práve folklór, zvyky a obyčaje v umeleckom kontexte, ktoré navzájom zbližujú, spoločensky i kultúrne obohacujú národy a národnosti spolunažívajúce na jednom území, čo sa v plnej miere prejavuje v Dulovciach a okolí aj vďaka organizátorskému nasadeniu a nadšeniu.

"Obrázok

Účastníkom XV. Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností v Dulovciach sa prihovoril v miestnom amfiteátri Milan Vetrák, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

"Obrázok

Súčasťou sobotňajšieho večera uprostred vystúpení folklórnych súborov bol aj krst Pamätnice doterajších ročníkov slávností v Dulovciach.

Dvojdňový pestrý program vystúpení viac ako 250 mladých folkloristov z desiatich súborov zo štyroch krajín v miestnom amfiteátri, ako aj sprievodné podujatia v rámci tradičného predfestivalového sprievodu obcou, už tradične organizátorsky pripravil Miestny odbor Matice slovenskej v Dulovciach, obec Dulovce a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí za aktívnej spoluúčasti Základnej školy v Dulovciach a Regionálneho osvetového strediska v Komárne, mediálnym partnerom slávností v Dulovciach bol verejnoprávny RTVS – Rádio Regina.

Aj v tomto roku zaujali folklórne slávnosti v Dulovciach bezprostrednosťou atmosféry, v ktorej sa odvíjal umelecky, esteticky i emotívne pôsobivý program s nábojom detskej hravosti a mladistvej energie, rámcovaný vo svojej dramaturgii tak prezentáciou troch krajanských súborov – DFS Bratia Banas z Josipovca (Chorvátsko), DFS Javorinky z Krempách (Poľsko) a DFS pri ZŠ T.G. Masaryka (Srbsko), ako aj vystúpeniami súborov zo Slovenska. V Dulovciach sa ich predstavilo sedem: DFS Ratolesť z Detvy, DFS Hviezdička z Hriňovej, DFS Matičiarik z Nových Zámkov, DFS Rosnička z Hurbanova, DFS Kvetoňka zo Serede, DFS Lúčik z Duloviec a FS Dunaj z Komárna, ktorý v rámci jubilejného ročníka slávností prispel v galaprograme vystúpením folklórneho súboru s dospelými členmi.

"Obrázok

"Obrázok
"Obrázok

Pozornosti a oceneniu divákov už počas krojovaného sprievodu obcou, ako aj počas vystúpení v miestnom amfiteátri, kde sa o pôsobivú dramaturgiu, réžiu a konferenčný sprievod celého programu postarala Adriana Domanská, sa tešili aj tri krajanské súbory – Detský folklórny súbor Bratia Banas z chorvátskeho Josipovca, Detský folklórny súbor Javorinky z poľských Krempách a Detský folklórny súbor pri Základnej škole T.G. Masaryka zo srbského Jánošíka. Priblížme si viac históriu a charakteristické črty ich tvorby, ktorou zaujali publikum.

DFS Bratia Banas – Josipovac, Chorvátsko
Súbor vznikol pri Kultúrno-umeleckom spolku Bratia Banas v roku 1967. Tanečná, hudobná a spevácka skupina súboru začala pôsobiť od roku 1980 po nadviazaní kontaktov v regióne Kysúc na Slovensku, odkiaľ pochádzajú ich predkovia. Repertoár súboru tvoria tance a piesne z Terchovej, Liptova, Horehronia, Myjavy a Šariša, prezentujú sa nimi publiku na kultúrnych podujatiach a festivaloch v Chorvátsku, ako aj na Slovensku.

DFS Javorinky – Krempachy, Poľsko
Súbor vznikol v roku 1989. Zakladateľkou a choreografkou je Mária Petrášková-Wneková, ktorá vyhľadala a spracovala veľké množstvo spišských piesní, tancov, ale aj krojov. Ich pestrosť v pôsobivej dramaturgii vystúpení uchvacuje divákov v Poľsku i v zahraničí.

DFS pri ZŠ T.G. Masaryka – Jánošík, Srbsko
Svoju činnosť začal súbor v roku 1991 pri Základnej škole T.G. Masaryka v obci Jánošík. Zakladateľmi súboru boli Zuzana Halabrinová a Jarmila Urbanová. Súbor sa pravidelne zúčastňuje na miestnych a okresných folklórnych prehliadkach v Srbsku. Zároveň je každoročným účastníkom folklórnej súťažnej prehliadky Zlatá brána v Kysáči.

"Obrázok

"Obrázok
 
"Obrázok
"Obrázok

"Obrázok

"Obrázok
"Obrázok

Foto: Daniel Demjen