Folklórne slávnosti v Dulovciach zaznamenali plnoletosť

Napriek svojej dospelosti festival v Dulovciach duchom zostal mladý, hovoria Aradáčania, ktorí boli súčasťou 18. Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností na Slovensku. Konali sa posledný júlový víkend v Dulovciach, neveľkej obci v Okrese Komárno. O tom, ako to v Dulovciach vyzeralo počas festivalu, ktorý sa konal v spoluorganizátorskej súčinnosti a s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, nazrieme tak trochu netradične – pohľadom do zákulisia i na scénu tak, ako to od piatku 25. do nedele 27. júla vnímali naši krajania – účastníci festivalu v Dulovciach zo srbského Aradáča. Vskutku pôsobivú a milú reportáž sme prevzali s láskavým dovolením portálu Ústavu kultúry vojvodinských Slovákov www.slovackizavod.org.rs .

Včas ráno, v piatok 25. júla, do autobusu vchádzali zvedavé, nedočkavé a veselé tváre – členovia DFS Govličky pri Kultúrnom centre Aradáč, ktoré sa už nevedeli dočkať dlho očakávanej cesty do zahraničia. Táto cesta nášmu mladému DFS bola prvou do zahraničia – viedla práve do našej otčiny, na Horniaky. Celý zájazd mali na starosti Marína Malová, vedúca DFS Govličky a Anna Bagľašová, predsedníčka MOMS Aradáč. Okrem nich, tento zájazd absolvovali aj rodičia a zopár členov FS Mladosť, ktorí vedúcim zájazdu neúnavne pomáhali.

Prvý deň patril cestovaniu, ubytovaniu a spoznávaniu sa s celým konceptom festivalu. Večer, v amfiteátri v Dulovciach, vystúpil so svojim kultúrnym programom FS Zobor z Nitry.

Sobota, 26. júl, bol ústredným festivalovým dňom. Bol to aj „najdlhším dňom“ nášho zájazdu, lebo bol nabitý programom: priestorové skúšky, krojovaný sprievod obcou, prijatie u starostu obce Dulovce, bola tam aj štipka voľna a potom to najdôležitejšie – galaprogram pod názvom Málo nás, veľa nás…, ktorý režírovala Mgr. art. Lenka Šútorová-Konečná, ArtD. Pani režisérka zároveň aj moderovala celý galaprogram, spolu so svojimi malými dcérami. To moderovanie bolo prispôsobené veku účastníkov, bolo pútavé, jednoduché a sympatické. Názov galaprogramu – Málo nás, veľa nás… – nebol zvolený kvôli deficitu účastníkov, ale práve naopak, bol určený veľmi premyslene, lebo pesnička, ktorá sprevádzala celý tento program, bola tá známa: O reťaz, o reťaz, pletieme my reťaz…

Dvojhodinový galakoncert sa skončil záverečným programom, krátkym vystúpením, ktoré mali na starosti deti. Niekoľko párov z každého súboru zatancovalo tanček Sotiš, ktorý okrem zaujímavého textu a krôčikov má aj veselú melódiu. Keď sa tancuje Sotiš, spieva sa: „Štyri kroky dopredu a štyri zas dozadu a dva sem a dva tam, jak sa z toho vymotám…“

Sobotný kultúrny program a zároveň i celé 18. JDMFS v Dulovciach uzavrelo vystúpenie šikovných tanečníkov, vysokoškolákov z FS Ekonóm, ktorý pôsobí pri Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Nedeľa, 28. júl, bola „dňom pohody“, ale aj posledným dňom nášho pobytu v ovzduší tohto detského folklórneho festivalu. V tento deň sme sa nemuseli držať prísneho harmonogramu dňa, ale sme si všetko po vzájomnej dohode s hostiteľmi naplánovali. Okrem ustálených povinností v posledný deň zájazdu, ako čo je balenie na cestu domov, dve „milé povinnosti“ nám spríjemnili tento deň. Prvá bola prechádzka mestom Komárno, v ktorom sme bývali počas týchto troch dní; a tá druhá boli dielne v jedálni nášho internátu, na ktorých sa zúčastnení mohli za asistencie šikovných školiteliek naučiť pliesť náramky, ktoré potom zdobili ruky všetkých, mladších, ale aj starších členov tejto folklórnej výpravy.

Okrem DFS Govličky z Aradáča, účasť na 18. JDMFS v Dulovciach zobrali aj tieto zahraničné folkórne súbory: DFS Ratolesť SKUS Pivnica (Srbsko) – prezentovali našu krajinu ako minuloroční víťazi DFF Zlatá brána v Kysáči, DFS Sálašan z Nadlaku (Rumunsko) a DFS Orava z Matice slovenskej Međurić (Chorvátsko). Súbory zo Slovenska: domáci DFS Lúčik (Dulovce), DFS Matičiarik (Nové Zámky), DFS Zlatňanka (Zlaté Moravce), DFS Ratolesť (Detva) a DFS Čajka (Horná Súča).

Nádejní mladí tanečníci DFS Govličky, staršia skupina, tancovali choreografiu Háj husičky, ktorú nacvičila Marína Malová, pokým orchester mal na starosti Jano Zvara-Móco.

Pre zaujímavosť je potrebné uviesť, že tohto roku Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí verejnou výzvou umožnil zahraničným spolkom prihlásiť sa na tento festival, čo si nenechal ujsť predseda KC Aradáč Ivan Bagľaš a podal projekt na cestu mladučkých Aradáčanov. Projektová komisia schválila jeho žiadosť a tak našu krajinu tentoraz reprezentovali dva slovenské detské súbory.

V roku 2015 do Duloviec odcestuje mladšia skupina DFS Govličky z Aradáča, ktorá bude tancovať obyčaj odmenený prvou cenou odbornej poroty na tohtoročnom 21. DFF Zlatá brána v Kysáči – Smrtnuvania, choreografky Maríny Malovej.

 

IVICA G. LITAVSKÝ