Fotografická výstava CESTOVANIE A EMÓCIE v Slovenskom inštitúte v Budapešti

FIJET SLOVAKIA  v spolupráci s hlavným partnerom  – ÚRADOM PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ – pripravili v roku 2017 v poradí 2.  ročník  medzinárodnej výstavy fotografií novinárov  na tému Cestovanie a emócie (Travel and Emotions). Výstava bola spojená s ocenením laureátov súťaže, vernisáž sa uskutočnila v galérii FONTANA v Piešťanoch 15. novembra 2017.  Išlo o výstavu  72  fotografií autorov z Česka, Chorvátska,  Kanady, Libanonu, Maďarska, Poľska, Rakúska, Srbska a Slovenska. Na výstave prezentovali svoje fotografie aj krajanskí novinári, účastníci ATELIÉRU FOTOGRAFIE v Banskej Štiavnici, ktorý sa ako pocta štiavnickému rodákovi, fotografovi Beatles Dežovi Hoffmannovi, uskutočnil v septembri 2017 v rámci 16. ročníka Tvorivej školy žurnalistiky ÚSŽZ pre reportérov, redaktorov a fotografov krajanských médií.  Kurátorom výstavy bol doc. h. c.  Marián Pauer, odbornej porote predsedal  Ivan Čaniga, MQEP. Od utorka 5. júna si výstavu počnúc vernisážou o 17.00 h v priestoroch Slovenského inštitútu, budú môcť pozrieť aj priaznivci fotokumštu spomedzi budapeštianskych Slovákov, ako aj ich maďarských priateľov. Vernisáž, na ktorú spoločne pozývajú Ildikó Siposová, riaditeľka SI Budapešť, a Ľudmila Novacká, predsedníčka FIJET Slovakia a riaditeľka súťaže Travel & Emotions, ako aj Marián Pauer, kurátor výstavy, bude ozvláštnená aj prítomnosťou jej absolútneho víťaza – nášho krajana – Slováka z Kanady, Paula Stacha.

Výrazný podiel výstavy tvoria fotografie, ktoré prezentujú príbehy.  Práve ocenený príbeh kanadského novinára a fotografa, slovenského rodáka Paula Stacha, účastníka ATELIÉRU FOTOGRAFIE, vyjadruje emotívne momenty počas Salamandrového sprievodu  v Banskej Štiavnici  2017 s dôrazom na  zachytenie pocitov účastníkov  sprievodu, ktoré sa odzrkadľujú v ich tvárach. Zvláštnu cenu v kategórii frekventantov Ateliéru fotografie získala Andrea Kiššová, reportérka týždenníka Slovákov v Maďarsku Ľudové noviny, za príbeh Z láskyLinda Illéšová z Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave   získala ocenenie  v kategórii študentov za  zobrazenie  pohybu  vo fotografii Superman.

Výstava Cestovanie a emócie (Travel and Emotions) v galérii FONTANA v Piešťanoch trvala do 5. decembra  2017. Po rokovaní s riaditeľkou Slovenského inštitútu v Budapešti Ildikó Siposovou ešte v januári tohto roka sa teda podarilo organizátorom jej pokračovanie a prezentácia  v priestoroch Slovenského inštitútu na Rákoczi út v centre Budapešti. Náš fotonávrat do piešťanskej Fontány je teda nielen zhrnutím toho, čo sme už zažili, ale aj obrazovým predkrmom toho, čo môžu uvidieť a precítiť návštevníci výstavy od utorka 5. júna v budapeštianskom Slovenskom inštitúte. Nazretie s odstupom času má svoje čaro. Už aj preto, že odhaľuje takpovediac postscriptum čohosi, na čo možno priami aktéri netrpezlivo už skôr čakali, na druhej strane je ovlažením oka a pookriatím duše pre tých, ktorí boli – ako napríklad víťaz súťaže Paul Stacho – vzdialení od atmosféry hoci aj cez oceán. A tak aj preto, keďže fotografia je dokumentom  času a udalosti, s o to väčším apetítom vyberáme vyslovené, doposiaľ nezobrazené a zajedno aj v blízkej budúcnosti inšpirujúce.

K tomu všetkému nás priblížila obetavosť organizátorov v čele s pani Ľudmilou Novackou z FIJET SLOVAKIA, kurátorom výstavy Mariánom Pauerom, viceprimátorom mesta Piešťany Martinom Valom, partnermi, najmä však ocenenými účastníkmi súťaže, medzi ktorými nechýbali ocenení laureáti zo Slovenska i zahraničia (traja účastníci súťaže z Maďarska vrátane ocenenej Andrejky Kiššovej, okrem nej Katka Karkušová a Imrich Fuhl). Ozdobou večera boli hostia príjemného a zážitkového podujatia. Vďačné publikum medzi nimi privítalo okrem iných charge d´affair Veľvyslanectva Kanady v Slovenskej republike JE Johna von Kaufmanna a predstaviteľa Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí – hlavného partnera súťaže Travel & Emotions – JE Petra Prochácku, podpredsedu ÚSŽZ.

 

MARIÁN PAUER: VÝZVA PRE OTVORENÉ OČI

V Piešťanoch všetkých zaujal – a nepochybne tomu bude tak aj v Slovenskom inštitúte v Budapešti, už tradične svojim nekonvenčným príhovorom kurátor výstavy Marián Pauer. Keďže jeho prívet obsahoval okrem faktografických informácií aj hodnotiaci rozmer, ako aj myšlienky povzbudzujúce k interesu o fotokumšt, s láskavým dovolením autora uvádzame jeho predslov v plnom znení.

"Na úvod trochu odbočím:  Keď sme sa v osemdesiatych rokoch presťahovali do Bratislavy,  z nášho balkóna  bolo vidieť hraničný plot, ktorý bol postavený medzi Slovenskom a Rakúskom.  Moje deti sa ma opýtali:  Tatino, kto je za tým plotom? Odvetil som:  My.

Kedy tam budeme môcť ísť na výlet? – naliehali moji potomkovia. Povedal som, že  raz, až zavejú lepšie vetry. Možno aj preto moje deti potom často sledovali predpovede počasia…

Jedného dňa sa konečne dočkali a odvtedy sme precestovali azda všetko, čo sme dovtedy nemohli. Lebo cestovanie prináša zážitky, ktoré vám nikto nevezme.  Ak ich zaznamenáte fotoaparátom môžete nimi potešiť aj iných.  S takýmto zámerom sa zrodila aj výstava Travel & Emotions. Cestovanie a emócie. 

Tu považujem za náležité spomenúť dvoch autorov, dve legendy slovenskej fotografie, stojace akoby na opačných póloch: Karola Kállaya a Martina Martinčeka. Kállay predstavil Slovensku celý svet, svojimi neopakovateľnými reportážnymi zábermi zo všetkých končín,  zatiaľ, čo Martinček predstavil svetu Slovensko, keď na malom kúsku liptovskej zeme vybudoval svoj veľký Orbis Pictus. Nepriamo tak vymedzili priestor svojím nasledovníkom, alebo im predložili výzvu, aby chodili s otvorenými očami doma i vonku, aby si vzali k srdcu Martinove slová, že pán Boh mu nedal oči preto, aby chodil po svete slepý.

Preto, keď ma vlani oslovila pani profesorka Novacká, aby sme sa pokúsili založiť tradíciu fotografickej súťaže a výstav Travel & Emotions, ani na chvíľu som nezaváhal. A už je tu druhý ročník, bohatší na autorov, na počet fotografií a najmä kvalitnejší ako ten predchádzajúci.

Významnou mierou k tomu prispela Tvorivá škola žurnalistiky, zorganizovaná Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v septembri v Banskej Štiavnici, rodisku prvého profesionálneho fotografa Beatles – Deza Hoffmanna. S touto geniálnou myšlienkou prišiel môj bývalý redakčný kolega a dlhoročný priateľ Ľudo Pomichal. Pätnásť krajanských novinárov z ôsmich krajín očarilo toto nádherné mesto tak, že každý večer sme dlho do noci rozoberali a neúprosne hodnotili, čo cez deň nafotografovali. Žatvu ich snaženia môžete vidieť aj na tejto výstave.

Niekoľko slov k oceneným autorom:  Hlavnú cenu tohto ročníka si zaslúžene odnesie Paul Stacho z kanadského Toronta za cyklus Salamandrový sprievod. Reportér musí byť vynaliezavý a nesmie sa nikdy vzdať, aj keď sa niečo nedarí, keď vám do cesty vstúpia všelijaké zákazy. Ako v tomto prípade, keď fotografi nesmeli do sprievodu. Paul sa nedal a priniesol svedectvo ako jeden z účastníkov tohto netradičného sprievodu, nie ako jeho divák.  Zrejme mal na pamäti slová jedného z najväčších frontových reportérov Roberta Capu, že ak chcete mať kvalitnú fotografiu, musíte byť dostatočne blízko.

Ďalšiu cenu medzinárodná porota udelila Andrejke Kiššovej z Maďarska, redaktorke krajanských novín Ľudové noviny, za príbeh Z lásky. Je to veľmi vydarený, emotívne pôsobivý cyklus na večnú tému. Autorka ho vyrozprávala akoby potichu, ale o to účinnejšie, s citom pre náležité kompozičné riešenie a detail.

V kategórii študentov získala cenu Linda Illéšová, poslucháčka Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave za snímky Barcelona a Superman. V čarokrásnej metropole Katalánska návštevníci obdivujú neopakovateľné diela Gaudího, najmä dosiaľ nedokončenú katedrálu La Sagrada Família. Upútali aj Lindu, ale navyše objavila aj raj bikerov, v ktorom non stop predvádzajú svoje krkolomné kúsky a vytvorila dve kompozične i svetelne veľmi vydarené snímky.

Porota navrhla udeliť aj dve čestné uznania:  autorovi z exotického Libanonu – Georgesovi Yunesovi,  študentovi Ľubošovi  Prágerovi  a Anite Jovanovič.

Vážené dámy, vážení páni, to je z môjho pohľadu, ako kurátora výstavy, všetko. Želám vám pri jej prehliadke príjemný umelecký zážitok. Verím, že o rok sa tu stretneme na ďalšom ročníku."

Toľko teda slová Mariána Pauera, ktorý sa ako kurátor výstavy už teší na jej pokračovanie a pozýva ocenených autorov a publikum na vernisáž 5. júna do Slovenského inštitútu v Budapešti.

 

Na titulnej fotografii:

Ocenenie pre fotografa a publicistu Paula Stacha, Slováka z Kanady, prevzal na vernisáži v Piešťanoch JE charge d´affair Veľvyslanectva Kanady v Slovenskej republike John von Kaufmann z rúk Ľudmily Novackej, predsedníčky FIJET Slovakia a riaditeľky súťaže Travel & Emotions a Mariána Pauera, kurátora výstavy.

Na snímkach vo fotogalérii:

Paul Stacho, reportér a fotograf  z krajanského prostredia Slovákov v Kanade – hlavný laureát súťaže Cestovanie a emócie (na snímke OTA FILIPA vľavo) s významnou osobnosťou slovenskej fotografie Ivanom Čanigom počas Ateliéru fotografie v Banskej Štiavnici v septembri 2017.

Frekventanti Ateliéru fotografie – Slováci z Maďarska počas slávnosti otvorenia Ateliéru fotografie v Rytierskej sále Starého zámku v Banskej Štiavnici (zľava na fotografii PAULA STACHA): Andrea Kiššová, ktorá získala ocenenie v kategórii frekventantov Tvorivej školy žurnalistiky ÚSŽZ 2017, Katarína Karkušová a Imrich Fuhl.

Na snímkach z aktu ocenenia počas vernisáže v Piešťanoch:

Zvláštnu cenu pre frekventantov Ateliéru v Banskej Štiavnici si z Piešťan odniesla Andrejka Kiššová, redaktorka Ľudových novín, týždenníka Slovákov v Maďarsku. Na snímke jej blahoželá Peter Prochácka, podpredseda ÚSŽZ.

Medzi ocenenými autormi v kategórii študentov bola  Linda Illéšová, poslucháčka Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.

Čestné uznanie si v Piešťanoch prevzal aj študent Ľuboš Práger.

Zábery z vernisáže potvrdzujú v obrazovom priereze fotogalérie bezprostrednosť účastníkov a návštevníkov podujatia, priaznivcov fotokumštu, cestovania, poznávania a pozitívnych emócií.

K najobdivovanejším fotografiám na vernisáži celkom prirodzene patrila víťazná fotoesej z atmosféry Salamandrových slávností 2017 v Banskej Štiavnici, ktorou sa prezentoval Paul Stacho, slovenský fotograf a publicista žijúci v Kanade. Kochal sa ňou spoločne s kurátorom výstavy Mariánom Pauerom aj Peter Prochácka, podpredseda ÚSŽZ.

 

ĽUDO POMICHAL

FOTO: AUTOR

 

VERNISÁŽ VÝSTAVY TRAVEL AND EMOTIONS

V SLOVENSKOM INŠTITÚTE V BUDAPEŠTI

NA PORTÁLI SLOVENSKÉ ZAHRANIČIE:

 

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2679/slovensky-institut–v-budapesti-cestovanie-v-emociach—pocta-krajanskym-fotografom-a–ich-pribehu-v-banskej-stiavnici