Fotografický dizajn Jaroslava Pechu

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy fotografického dizajnu

Jaroslava Pechu

Slováka z New Yorku
NEOPAKOVATEĽNÉ OKAMIHY 2

ktorá sa uskutoční dňa 19. novembra 2009 o 17. 00 hod.
v Átriu Slovenského rozhlasu, Mýtna 1, Bratislava