Fotografov z krajanských médií ocenia na výstave FIJET Slovakia Cestovanie a emócie v Piešťanoch, hlavným partnerom projektu je ÚSŽZ

FIJET SLOVAKIA  v spolupráci s hlavným partnerom  – ÚRADOM PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ – pripravili 2.  ročník  medzinárodnej výstavy fotografií novinárov  na tému Cestovanie a emócie (Travel and Emotions). Výstava spojená s ocenením laureátov súťaže sa  uskutoční v galérii FONTANA v Piešťanoch, vernisáž  sa  koná v stredu 15. novembra 2017 o 17.00 h.

Ide o výstavu  72  fotografií autorov z Česka, Chorvátska,  Kanady, Libanonu, Maďarska, Poľska, Rakúska, Srbska a Slovenska. Na výstave prezentujú svoje fotografie aj krajanskí novinári, účastníci ATELIÉRU FOTOGRAFIE v Banskej Štiavnici, ktorý sa ako pocta štiavnickému rodákovi, fotografovi Beatles Dežovi Hoffmannovi, uskutočnil v septembri 2017 v rámci 16. ročníka Tvorivej školy žurnalistiky ÚSŽZ pre reportérov, redaktorov a fotografov krajanských médií.  Kurátorom výstavy je doc. h. c.  Marián Pauer, odbornej porote predsedal  Ivan Čaniga, MQEP.

Výrazný podiel výstavy tvoria fotografie, ktoré prezentujú príbehy.  Ocenený príbeh kanadského novinára a fotografa, slovenského rodáka Paula Stacha, účastníka ATELIÉRU FOTOGRAFIE, vyjadruje emotívne momenty počas Salamandrového sprievodu  v Banskej Štiavnici  s dôrazom na  zachytenie pocitov účastníkov  sprievodu, ktoré sa odzrkadľujú v ich tvárach. Zvláštnu cenu v kategórii frekventantov Ateliéru fotografie získala Andrea Kiššová, reportérka týždenníka Slovákov v Maďarsku Ľudové noviny, za cyklus fotografií Sugescia histórie v dotyku človeka z prostredia Banskej Štiavnice. Linda Illéšová z Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave   získala ocenenie  v kategórii študentov za  zobrazenie  pohybu  vo fotografii Superman.

Výstava Cestovanie a emócie (Travel and Emotions) v galérii FONTANA v Piešťanoch potrvá do 5. decembra  2017 a vo februári 2018 bude pokračovať v Budapešti.

 

Na snímkach vo fotogalérii:

Paul Stacho, reportér a fotograf  z krajanského prostredia Slovákov v Kanade – hlavný laureát súťaže Cestovanie a emócie (na snímke vľavo) s významnou osobnosťou slovenskej fotografie Ivanom Čanigom počas Ateliéru fotografie v Banskej Štiavnici v septembri 2017.

Frekventanti Ateliéru fotografie – Slováci z Maďarska počas slávnosti otvorenia Ateliéru fotografie v Rytierskej sále Starého zámku v Banskej Štiavnici (zľava): Andrea Kiššová, ktorá získala ocenenie v kategórii frekventantov Tvorivej školy žurnalistiky ÚSŽZ 2017, Katarína Karkušová a Imrich Fuhl.

Účastníčky Ateliéru fotografie Andrea Kiššová a Katarína Karkušová.

Odborný garant Ateliéru fotografie v Banskej Štiavnici Marián Pauer (na snímke vpravo) s publicistom a fotografom z prostredia Slovákov v Chorvátsku Andrejom Kuricom počas tvorivého seminára.

Marián Pauer počas hodnotenia prác účastníkov Ateliéru fotografie v Banskej Štiavnici.

Prínosom Tvorivej školy žurnalistiky ÚSŽZ 2017, z ktorej vzišli až dvaja ocenení laureáti súťaže Cestovanie a emócie (Travel and Emotions), boli stretnutia s významnými slovenskými fotografmi pôsobiacimi v zahraničí. Medzi frekventantov zavítal aj Jozef „Joe“ Klamar, svetový formát reportážnej a dokumentárnej fotografie (na snímke vľavo), ktorý sa takto zvítal v Banskej Štiavnici s Mariánom Pauerom, kurátorom aktuálnej výstavy v Piešťanoch.

 

FOTO:  OTO FILIP, Srbsko

             PAUL STACHO, Kanada