Fotoinšpirácie Slovákov v rumunskom Bihore v Galérii VŠVU Medium

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave – Katedra fotografie a nových médií a Katedra vizuálnej komunikácie, Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre a Galéria Medium si dovoľujú pozvať priaznivcov fotografie a dotykov so slovenskosťou mimo hraníc našej vlasti na vernisáž výstavy z tvorivej dielne v Novej Huti – Sinteu v župe Bihor v Rumunsku SLOVACIA – SLOVENSKO.

Výstava, ktorej vernisáž sa uskutoční v utorok 6. mája 2014 o 18.00 h v Galérii Medium na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, je jedným z vyvrcholení projektu tvorivého ateliéru pedagógov, študentov a doktoranda Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Martina Kleibla (absolvovali ho na jeseň v roku 2013) v prostredí medzi Slovákmi Novej Huti.

Ambíciou projektu, ktorý finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, je zmapovať, fotograficky a filmovo zdokumentovať a následne širokej verejnosti na Slovensku priblížiť neľahké, no nespochybniteľne pôsobivé reálie všedného života Slovákov vo vrchárskej časti Rumunska v župe Bihor. Sekvencie, v ktorých sa prelína nadčasová poézia  zduchovnených vnuknutí zžitia sa s prírodou s prózou mozoľnatej rehole v realite dorábania chleba každodenného, sa razom stávajú nielen svedectvom a dokumentom, ale zároveň aj fundamentom nových skúmaní, objavovaní a vďaka novým médiám a technológiám aj vedomým posúvaním tematiky resuscitácie „novej kvality slovenskosti“ v časopriestore, ktorý, ešte romanticky nedosýtený, akoby panensky s plachou nevinnosťou čakal na „zovretie“ civilizačného fenoménu v jeho, žiaľ, až pričasto devastačnom efekte.

A tak výstava samotná vyznieva aj ako oslava čistoty vody a vzduchu, radosti slnečného svitu i tajuplnosti dvíhajúcich sa hmiel  a oparu z doliny v objatiach človečenského oscilovania medzi prežitkami, snívaniami a túžbami v tvári v tvár so znojom a nemilosťou prostredia a času, odkrajujúceho tak hodiny a dni života bihorských Slovákov, ako aj ich večitú pokoru k Božej milosti.

Kurátormi výstavyĽubo Stacho, Martin Kleibl a Pavel Choma. Svojou tvorbou v rámci tvorivej dielne v Novej Huti – Sinteu sa prezentujú: Jana Ambrozová, Jiří Balát (Česká republika), Leontína Berková, Juraj Blaško, Miriam Bošeľová, Jakub Dušička, Pavel Choma, Pavel Chrastina, David Kalata, Zuzana Liptáková, Martin Kleibl, Monika Kováčová, Máté Macsicza, Ján Mýtny, Gabo Sebö, Magda Scheryová, Ján Skaličan, Ľubo Stacho, Monika Stacho a Andrej Žabkay.

Projekt je súčasťou osláv 65. výročia VŠVU. Výstava potrvá do 25. mája 2014.

 

REPORTÁŽ Z VERNISÁŽE VÝSTAVY A BOHATÁ FOTOGALÉRIA:

http://www.uszz.sk/sk/stranka/3130/obrazy-novej-hute—sinteu-slovaci-v-rumunsku-v-reflexiach-tvorivej-dielne-vsvu