Frańo Strapač z Markovca rozvíja folkloristiku Slovákov v Chorvátsku

Podľa oficiálnych štatistík sa v Chorvátsku hlási k slovenskej národnosti do 5000 ľudí. Neoficiálne čísla sú samozrejme oveľa vyššie. Najviac ich žije v oblasti Slavónie, teda na severe krajiny, ale nájdete ich aj v okolí známeho turistického letoviska mesta Rijeka. K najznámejším slovenským centrám patrí Ilok, Jurievac, Josipovec, ale najmä Našice, centrum kultúrno-spoločenského života Slovákov v Chorvátsku.

Akýmsi predmestím Našíc je malá obec Markovec, kde pôsobí slovenský folklórny súbor Frańo Strapač. Vedie ho Branka Baksa, ktorá na úvod ponúka pred reportérskym mikrofónom Ingrid Slaninkovej, redaktorky Rádia Slovakia International RTVS, krátku históriu príchodu Slovákov do Markovca. Prišli pred 137 rokmi z Kysúc.

 

Stiahnuť audio súbor