FS Kolečko z Zürichu oslávi v novembri 45 rokov činnosti

Bože, ako ten čas letí… A veruže, letí. Veď už v novembri tohto roku bude mať 45. narodeniny Slovenský folklórny súbor Kolečko z Zürichu.  Čím všetkým prešiel, čo zaznamenal, uchoval, rozvíjal…?  Veď to všetko je najmä 45 rokov svedomitej práce v oblasti interpretácie slovenského ľudového tanca ďaleko za hranicami Slovenska.

„Počas viac ako štyroch desaťročí bolo našou snahou vytvárať nové choreografie z veľkého kultúrneho dedičstva, ktoré nám naši predkovia zanechali. Postupne si v repertoári našlo svoje miesto niekoľko nových tancov, ktoré pri mnohých vystúpeniach, a nebolo ich málo, nadchli divákov či už na rôznych festivaloch, či pri rôznych slávnostných príležitostiach, ale aj pri menších oslavách,“ myšlienkovo sumarizuje Dušan Parajka zo Slovenského folklórneho súboru Kolečko a dodáva:

„FS Kolečko sa stal „garantom" neskresleného slovenského ľudového tanca, a tak si získal obľubu nielen vo Švajčiarsku, ale aj v blízkom zahraničí, ba dokonca aj u nás doma na Slovensku. Vďaka nadšeniu a snahe členov FS vytvárať to NAŠE, neskreslené a bez akýchkoľvek vnútených umelých prvkov, si získal náš súbor bohatú divácku náklonnosť a obdiv.  Nikdy sme diváka nepodceňovali a fráza „veď oni tomu nerozumejú", nemá u nás miesto.

Slovenské ľudové umenie je veľkým bohatstvom, ktoré si zaslúži úctu, obdiv a zoznamovanie svetovej verejnosti s tým, čo naši predkovia dokázali. Toho sme si ako členovia Slovenského folklórneho súboru Kolečko z Zürichu a interpreti slovenských ľudových tradícií, plne vedomí.

Toto bolo a zostane naším krédom aj v ďalšom období!"

Za Slovenský FS Kolečko, Dušan Parajka

 

VYSTÚPENIE SLOVENSKÉHO FOLKLÓRNEHO SÚBORU KOLEČKO Z ZÜRICHU

PRI PRÍLEŽITOSTI 45. VÝROČIA ZALOŽENIA

BUDE DŇA 17. NOVEMBRA 2013

V POPOLUDŇAJŠÍCH HODINÁCH

V PFARREIZENTRUM BRUDER KLAUS, MILCHBUCKSTR.73, 8057 ZURICH

 

Pri tejto príležitosti ďakujeme Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v  Bratislave za uznanie a pomoc pri činnosti a realizácii projektov Slovenského FS Kolečko.