FS Morena v Londýne oslávil 15. jubileum činnosti, slovenskí folkloristi nachystali celovečerný program

Nie je jednoduché rozvíjať bohatosť kultúrneho dedičstva Slovákov v cudzom svete. Ak, pravda, veci oddaným folkloristom a ctiteľom našej ľudovej kultúry a zvykoslovia okrem ich prirodzeného záujmu o vec, vášeň a húževnatosť harmonizujúce s túžbou stretať sa pravidelne s priateľmi rovnakej krvnej skupiny, nechýba aj permanentná pozornosť, spolupatričnosť, morálna i finančná podpora ich materskej krajiny. Slovensko si váži hmatateľné a aj úspešné prejavy našich krajanov na poli rozvíjania folkloristiky a kumštu s ňou spojenými, najmä v prezentácii a vystúpeniach v choreografiách tanca, spevu a hudby. Jedným z najinšpiratívnejších reprezentantov neoddeliteľnej súčasti našej národnej kultúry je práve Folklórny súbor MORENA, ktorý si v sobotu 11. novembra 2017 v Londýne, kde uprostred slovenského ostrova našich krajanov vznikol, pripomenul slávnostným celovečerným folklórnym programom 15 rokov svojej pestrej a pozoruhodnej činnosti. Oslávenca a publikum pozdravil svojou prítomnosťou v priestoroch The Trade Union aj Peter Prochácka, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Folklórny súbor Morena v Londýne založila Andrea Okely, bývalá členka niekoľkých folklórnych súborov v Bratislave. Súbor sídli vo folklórnom stredisku Veľkej Británie, v Cecil Sharp House v centre Londýna. Má  tanečnú, spevácku a hudobnú zložku, ktoré v súčasnosti pracujú pod vedením pod vedením Andrey Okely, Betky Martinkovičovej a Mariana Krystýnka.

FS Morena sa teší obľube a úspechom vo Veľkej Británii, kde prezentuje s veľkým ohlasom  slovenský folklór a tradície na britskej tanečnej scéne.  Každoročne sa zúčastňuje na desiatkach festivalov po celom Anglicku, ako aj na podujatiach organizovaných slovenskou a českou komunitou a Slovenským zastupiteľstvom vo Veľkej Británii. Prirodzene, že FS Morena je pravidelným účastníkom Krajanskej nedele na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve, na ktorej sa organizačne podieľa Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Členovia FS Morena sú prevažne Slováci, ale aj Česi a Angličania, ktorí sú nadšencami slovenskej kultúry a folklóru. Každý člen FS Morena vniesol do súboru niečo jedinečné a vytvoril tak nielen folklórny súbor, akým Morena dnes je, ale aj úžasnú rodinu, ktorou sa Morena pre svojich členov v Londýne stala.