FS Ostroha vyhrával slovenským deťom v Dubline do fašiangového sprievodu

Aj víkendový program Igora Furdíka, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, počas jeho pracovnej návštevy krajanov v Írskej republike v dňoch 19.-23. februára 2015, bol rámcovaný zaujímavými stretnutiami so zástupcami najaktívnejších organizácií, spolkov a vzdelávacích inštitúcií Slovákov v Dubline.

V sobotu 21. februára sa na pôde Vzdelávacieho centra v Dubline Igor Furdík spoločne s Vilmou Prívarovou, poradkyňou predsedu ÚSŽZ, stretli s vedúcimi a členmi Folklórneho súboru Ostroha. Ako webové sídlo ÚSŽZ informoval Stanislav Gonšenica, predsedu ÚSŽZ bližšie oboznámili so zámermi FS Ostroha v tomto roku, ako aj o perspektívach slovenských folkloristov, zvýrazňujúcich prostredníctvom tradičnej ľudovej kultúry nielen pozitívny obraz o našej vlasti a viac ako 20-tisícovej komunite Slovákov, žijúcich v najväčšom počte v Dubline či Corku, ale zajedno vytvárajúcim dôležité podhubie národného povedomia a slovenskosti cez prizmu zveľaďovania kultúrneho dedičstva pre ich deti a ďalších nasledovníkov zo Slovenska. Po neformálnej diskusii hudobníci z FS Ostroha zahrali žiakom Vzdelávacieho centra Dublin do fašiangového sprievodu. V jeho čele sa zhostil úlohy lídra Igor Furdík, ktorý usmerňoval sprievod fašiangovým ozembuchom, vyzdobeným deťmi Slovákov žijúcich v Írsku, navštevujúcich centrum.

Igor Furdík sa v nedeľu 22. februára v popoludňajších hodinách v rámci svojho programu stretol aj so Slovenskou kresťanskou komunitou v Dubline. Spoločne s Jeho Excelenciou Dušanom Matulayom, veľvyslancom SR v Dubline, a Vilmou Prívarovou, sa zúčastnili na slovenskej svätej omši, po ktorej boli všetci pozvaní na neformálne posedenie. Mgr. Katarína Giertlová, koordinátorka Slovenskej kresťanskej komunity v Dubline pre www.uszz.sk uviedla, že na pohostinných stoloch nechýbali dobroty pripravené a napečené slovenskými gazdinkami. Predseda ÚSŽZ mal možnosť sa porozprávať nielen s oboma slovenskými kňazmi, ale aj s jednotlivými členmi komunity. V krátkom príhovore sa zmienil o príťažlivosti Slovenska a dôležitosti našej krajiny vo svete. Igor Furdík očarený mladosťou, energiou a akčnou životaschopnosťou komunit, sa netajil tým, že nedeľné popoludnie bolo pre neho príjemným zavŕšením jeho pracovného pobytu v Írsku.
 

FOTO: STANISLAV GONŠENICA, MARTIN JAKUBÍK