Galaprogram žiakov a študentov v Budapešti: rozlúčka so školským rokom

Imponujúce, tvorivé a najmä emotívne, do žíl sa svojou úprimnosťou a bezprostrednosťou mocne vstrebávajúce, boli sekvencie horúceho budapeštianskeho popoludnia, ktoré pripravili žiaci Materskej školy, všeobecnej školy, gymnázia a žiackeho domova s vyučovacím jazykom v Budapešti v rámci Záverečného galaprogramu školského roka 2012/2013. Na podujatí, ktoré žiaci a študenti jedinečnej vzdelávacej inštitúcie so slovenským kontextom v hlavnom meste Maďarska pripravili vo štvrtok 13. júna 2013 s ohromným vkladom pedagógov podvedením riaditeľky Júlie Marlok Szabóovej, sa láva slov, recitácií, veselých piesní a tancov v upotenom, 32-stupňovom dni, rinuli sťaby v osviežujúcich bystrinách v predzvesti očakávaného prázdninového leta. 

Slovenskosťou a slovenčinou predchnuté príbehy, ktorými táto škola žije a dýcha, sledovali aj hostia kultúrnej akadémie zo Slovenska: organizátori galaprogramu privítali Igora Furdíka, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, v čele trojčlennej delegácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bola Dagmar Hupková,  riaditeľka odboru vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR.

V dramaturgicky zaujímavo koncipovanom programe, ktorému tlieskali a tešili sa mu aj Gabriel Hushegyi, riaditeľ Slovenského inštitútu v Budapešti, Ján Fuzik, predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy, Zuzana Hollósyová, predsedníčka Slovenskej samosprávy Budapešti, Anna Kováčová, riaditeľka Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku ako aj ďalší predstavitelia spoločensko-kultúrneho života slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku, sa žiaci a študenti budapeštianskej MŠ, ZŠ a gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským postupne predstavili v nasýtenom programe so 16 sekvenciami.

Prítomní hostia, žiaci a študenti, ale aj ich rodičia, postupne odmeňovali potleskom účinkujúcich od najmenších žiačikov materskej školy, ktorí doslova odušu recitovali v slovenčine, až po gymnaziálne driečne študentky, ktoré pridali čo-to aj z repertoáru popových hviezd. Obzvlášť príjemne zapôsobila skutočnosť, že na podujatie koncoročného galaprogramu pozvali organizátori aj bývalých absolventov budapeštianskeho slovenského gymnázia, ktorých zaplnená telocvičňa privítala úprimným aplauzom.

To sa už ale pre očami prítomných, z ktorých Igor Furdík, predseda ÚSŽZ, vyslovil slová uznania a vďaky za nádherné popoludnie aj pred kamerou maďarskej verejnoprávnej televízie MTV1 v reportážnej dokrútke relácie pre slovenskú národnostnú menšinu v Maďarsku v programe MTV1 DOMOVINA, odvíjali jednotlivé vystúpenia. Postupne ich obstarali šarišská polka v podaní študentov gymnázia, detské tance škôlkarov, spev v sprievode harmoniky sestier Vanessty a Laury Gluckových, zarecitoval tretiak zo ZŠ Norwin Kollár, nádherne zaspievala sólistka Antonella Morongová, na flaute zahrali Szandra Laukó a Zoltán Havas, báseň predniesol Rego Kovács… A medzitým všetkým ešte aj dievčenská tanec z Kaloče, melódie spevokolu, Cíferská polka, krásne pásmo svadobných zvykov z Galgy.

Žiaci, študenti, pedagógovia ako aj hostia galakoncertu zažili svorne atmosféru naozaj hodnú slávnosti blížiaceho sa konca školského roka 2012/2013.  Nielen však vďaka nemu sa k významnému vzdelávaciemu zariadeniu, podporujúce slovenskosť v Budapešti, v budúcnosti v reportáži na webe či portáli ÚSŽZ vrátime.

 

ĽUDO POMICHAL

FOTO: AUTOR